2 سرطان 1397 / مسؤولان حوزه‌ی دریایی کابل می‌گویند که کاهش سطح آب‌های زیرزمین روزافزون در پایتخت نگران کننده‌است و این‌کار سبب چالش‌های بزرگ در ولایت ...

1 سرطان 1397 / در حاشیۀ نخستین نشست مشترک بخش خصوصی و دولتی افغانستان و ازبیکستان، موافقت‌نامۀ ایجاد مرکز مشترک بازرگانی اتاق های تجارت وصنایع ...

31 جوزا 1397 / افغانستان و تاجيکستان در بخش‌های معادن و مخابرات توافقنامه هاى همکارى را امضا نمودند. اين مطلب را فریدون خوځون مشاور مطبوعاتی ریاست ...

30 جوزا 1397 / دفتر مشاوریت رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی، می‌گوید که امارات متحده عرب و اتحادیۀ اروپا، مقصدهای دیگر پروازهای کارگوی کشور خواهند ...

29 جوزا 1397 / آمارهای حکومت نشان می‌دهند که در جریان امسال بیش‌از بیست ولایت کشور با خشک‌سالی روبه‌رو شده‌اند. دراین‌میان، بیشتری زیان را خشک‌سالی‌ ...

28 جوزا 1397 / بعد از حدود شش سال، انتقال ٥٥ هزار تُن زغال سنگ ذخيره شده در معادن ولسوالى روى دوآب سمنگان، از طريق ولسوالى خرم سارباغ به مرکز اين ...

27 جوزا 1397 / وزارت فواید عامه، می‌گوید شرکت آسترالیایی «اسمیک» که در حدود ده ماه پیش کار بررسی و طراحی پروژۀ تونل دوم سالنگ را آغاز کرده بود، هفده ...

26 جوزا 1397 / انجمن توسعۀ بین‌المللی، یک صندوق مالی امتیازدهی از بانک جهانی است که این پروژه را، تمویل می‌کند. بانک جهانی گفته‌است که برای تقویت ...

24 جوزا 1397 / این در حالی است که به تازه‌گی برای حل مشکلات زنان بازرگان در بازارهای منطقه، سفیران کشورهای شامل نشست ریکا، روی یک سند راهبردی در این ...

23 جوزا 1397 / سفیر این اتحادیه درکابل می‌گوید که افغانستان یکی ازکشورهای رو به توسعه جهان است که برای صادرات آن امتیازهای ویژه ازسوی اتحادیه اروپا ...

23 جوزا 1397 / افغانستان و ازبیکستان قرار است به زودی نشستی را برای توسعه بازرگانی میان دو کشور برگزار کنند. وزارت صنعت و تجارت از راه‌اندازی نشستی ...

22 جوزا 1397 / اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که جا گرفتن نام پاکستان در فهرست خاکستری گروۀ اقدامات مالی جهان، افغانستان را از رهگذر کارگیری از کلدار ...

22 جوزا 1397 / وزارت ماليه مى گويد که پروتوکول صادرات جلغوزۀ افغانستان به بازارهاى چين، ميان مقام هاى دو کشور به امضا رسيد. در خبرنامه وزارت ماليه ...

21 جوزا 1397 / اتحادیۀ اروپا، وضیعت کنونی صادرات کشور را مناسب نمی‌داند و می‌گوید که حکومت افغانستان در سال‌های اخیر از امتیازهای موجود کشورهای ...

20 جوزا 1397 / سفیر چین می‌گوید افغانستان انتظارهای زیاد از نشست همکاری‌های شانگهای دارد و حکومت چین نیز تلاش دارد تا افغانستان را در پروژه «کمربند و ...

17 جوزا 1397 / هرچند وزارت انرژی و آب، می‌گوید که بیش از ۹۰درصد کار این پروژه تکمیل شده است، اما بخش زیادی از بلندای دیوار این بند تکمیل نشده است. ...