شناسه خبر:10239
مقام‌ها در بانک جهانی می‌گویند که این سرمایه‌گذاری که از طریق مؤسسۀ مالی بین‌المللی انجام می‌شود، هدف آن پشتیبانی از رشد اقتصادی و خدمات بانکی در افغانستان است.

سرمایه‌گذاری بانک جهانی روی تقویت بانکداری در افغانستان

  • انداز قلم

7 قوس 1396 / مقام‌ها در بانک جهانی می‌گویند که این سرمایه‌گذاری که از طریق مؤسسۀ مالی بین‌المللی انجام می‌شود، هدف آن پشتیبانی از رشد اقتصادی و خدمات بانکی در افغانستان است. مؤسسه مالی بین‌المللی یا «آی اف سی» که عضو بانک جهانی است در هفت و نیم درصد سهام بهادار در بانک بین المللی افغانستان سهم گرفته است تا این بانک را در قرضه‌های بازرگانی همکاری کنند و همچنان تقویت خدمات مالی به ویژه برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط همکاری کند. بانک جهانی در یک خبرنامه که روز دوشنبه به نشر رسید می‌گوید که موسسۀ مالی بین المللی در تلاش همکاری در بخش تقویت خدمات مالی در افغانستان است.  سال پیش درامد سرانۀ افغانستان ۵۶۲ دالر بود که در آسیا و میان ۲۰ کشور در جهان پایین‌ترین میزان درامد سرانه است. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهند که ۹۶ درصد از نفوس افغانستان به خدمات بانکی دسترسی ندارند. یک پژوهش در بخش سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۴ میلادی نشان می‌دهد که تنها پنج درصد از کارخانه‌ها حساب اعتباری در بانک‌های کشور داشتند و تنها دو درصد از کارخانه‌ها از بانک‌ها را برای نیازها مالی شان کار می‌گرفتند. تونی بارند، رییس اجرایی بانک بین المللی افغانستان، در بارۀ همکاری با عضو بانک جهانی گفت: «توسعۀ سهولت‌های بانکی به شرکت‌های متوسط و کوچک یکی از اولیت‌های راهبردی ما است. تجربۀ مؤسسۀ مالی بین المللی در این بخش بانک بین المللی افغانستان را در پیشرفت شرایط قرضه‌های کنونی کمک خواهد کرد و این بانک را در افزایش همکاری و خدمات آن به پیشرفت اقتصاد افغانستان از طریق تقویت دسترسی به خدمات بانکی کمک خواهد کرد.» بانک بین المللی افغانستان از خدمات مشوره دهی موسسۀ مالی بین المللی برای تقویت ظرفیت عملیاتی این بانک و حمایت از پیشرفت آیندۀ آن نیز کار خواهد گرفت. ندیم صدیقی، مسوول ارشد موسسۀ مالی بین المللی برای افغانستان و پاکستان، گفت: «سیستم سرمایه‌گزاری‌های کوچک و متوسط برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی با اهمیت است. اما بسیاری‌ها هنوز برای دسترسی به قرضه‌ها تلاش می‌کنند. این پروژه دسترسی به پول را برای این گونه سرمایه‌گذاریها تقویت خواهد کرد و همچنان بخش مالی افغانستان را در شرایط دشوار کنونی اطمینان بیشتر خواهد داد.» موسسۀ مالی بین المللی پیش از این در بخش بانک قرضه‌های کوچک در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است. مقام‌های این نهاد می‌‌گویند که تلاش دارند با سرمایه‌گذاریهای بیشتر در افغانستان در سهم خوبی در پیشرفت سکتور خصوصی داشته باشند. 

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد