شناسه خبر:10469
شش گروه دانشجویانی که به دورنهایی راه می‎یابند، برنامه‏های شان را در بارۀ چگونگی مبارزه با چالش‎ها در جامعه، در سازمان ملل ارایه خواهند کرد و گروه برنده، یک میلیون دالر برای اجرایی کردن برنامه اش جایزه دریافت می‎کند. چهار دانش‎جوی دانشگاه پولی تخنیک کابل، برای نخستین بار به بزرگترین رقابت‎های دانش‏جویان «هولت پرایز» راه یافته اند.

راهیابی دانشجویان پولی تخنیک به رقابت جهانی «هولت پرایز»

  • انداز قلم

22 جدی 1396 / شش گروه دانشجویانی که به  دورنهایی راه می‎یابند، برنامه‏های شان را در بارۀ چگونگی مبارزه با چالش‎ها در جامعه، در سازمان ملل ارایه خواهند کرد و گروه برنده، یک میلیون دالر برای اجرایی کردن برنامه اش جایزه دریافت می‎کند. چهار دانش‎جوی دانشگاه پولی تخنیک کابل، برای نخستین بار به بزرگترین رقابت‎های  دانش‏جویان «هولت پرایز» راه یافته اند. هولت پرایز، یک رقابت جهانی میان دانش‎جویان از صدها دانشگاه جهان است که از سوی سازمان ملل متحد و بنیاد «بل کلنتون» پشتیبانی می‏شود. دانش‎جویان راه یافته در رقابت های امسال، برنامه های ابتکاری شان را در بارۀ انرژی قابل تجدید تهیه کرده اند. آدینا فیض زاد، دانشجوی راه یافته به رقابت هولت پرایز در این باره می‏گوید: «چهار تن عضو این گروه استیم؛ دو دخترو دو پسر. و تا اکنون کار ما گروپی بوده است.» رقابت هولت پرایز، چهار مرحله دارد؛ مرحلۀ نخست در هر دانشگاه، مرحلۀ دوم در شهر شانگهای چین، مرحلۀ سوم در لندن و مرحله نهایی در مقر سازمان ملل در نیویارک برگزار می‎شود. مریم فورمولی، دانشجوی دیگری که در رقابت هولت پرایز راه یافته می‎افزاید: «پروژه یی را که در نظر گرفته ایم، از انرژی ما می توانیم برقی را تولید کنیم که پاک باشد و محیط را نیز آلوده نسازد.» میرویس نصرت که در رأس گروه چهار نفری افغانستان در این رقابت ها قرار دارد، از ارزش مادی و معنوی این رقابت می‎گوید: «ما می‎توانیم که در دانشگاه ها نیز مانند مکتب ها به شیوه یکسان، در بخش بایسکل ها از این پروژه سود ببریم که از یک طرف محیط نگهداری می شود و از سوی دیگر به سایر افراد جامعه مفید تمام می شود.» نقیب الله عزیز، نماینده هولد پرایز در افغانستان نیز تصریح می‎کند :«در عموم هدف هولت پرایز نابودی فقر و نابودی مشکلات جهانی مردم با استفاده از ظرفیت ها و توانایی های دانشجویان جهان است.» به گروه برنده این رقابت ها، یک میلیون دالر امریکایی جایزه داده می شود – تا این گروه بتواند برنامه ارایه شده اش را، اجرایی بسازد.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد