شناسه خبر:10641

گشايش دومين فابريکۀ دواسازى در ولايت هرات

  • انداز قلم

29 دلو 1396 / دومين فابريکۀ دواسازى در ولايت هرات، با هزينۀ بيش از سه ميليون دالر امريکايى، در شهرک صنعتى اين ولايت به فعاليت آغاز کرد. داکتر نورشاه کامه وال رييس عمومی ادارۀ ملی تظيم ادويه ومحصولات صحی وزارت صحت عامه گفت: “اين جای خوشبختی است که حکومت از سکتورخصوصی حمايت می کند و ما به حدود صلاحيت هايی که داريم صد درصد حمايت مى کنيم و فعلاً سه  ميليون دالر سرمایه گذاری شده و تا  پنج سال آينده، اين سرمايه گذاری به ده ميليون دالر افزايش می يابد.” رييس عمومی ادارۀ ملی تظيم ادويه ومحصولات صحی وزارت صحت عامه گفت که درحال حاضر، توليدات دوا در سطح کشور درحال افزايش است و دو سال پيش توليد دوا در افغانستان چهار درصد بود؛ اما حالا به  هشت  درصد افزايش يافته است و تا دو سال آينده، توليدات دوا در کشور به ٢٠  درصد افزايش خواهد يافت. داکترعبدالحکيم تمنا رييس صحت عامه هرات گفت که پس از «اويسن فارما» اين دومين فابريکه دواسازی است که از سوی وزارت صحت عامه، در ولايت هرات جواز مى  گيرد و اين  فابريکه زير نام «سينا دارو» است که ١٤  قلم ادويه را توليد می کند. وی گفت که در آيندۀ نزديک نيز لابراتوار کنترل کيفيت دواها و محصولات صحی، در مجاورت اين فابريکه ساخته خواهد شد؛ تا تمام داروها کنترول کيفيت و سپس به بازار عرضه گردد. عبدالجليل رؤفی رييس «سينا دارو» در مراسم افتتاح فابريکه اش گفت که اين فابريکه، به مساحت ١٠هزار مترمربع با ساختمان استندرد ساخته شده و تمام ماشين آلات و اتاق های اين فابريکه، به استندرد های بين المللی آماده شده است. همچنان، حميدالله رييس اتحاديه صنعت گران هرات نيز از افتتاح اين فابريکه و حمايت های رييس جمهور از سکتور خصوصی استقبال کرد و گفت که اگر حمايت های حکومت همچنان ادامه داشته باشد، سکتورخصوصی به خودکفايی خواهد رسيد. قابل ذکر است که به گفته مسوولان، همراه با اين فابريکۀ دواسازی، ٢٥  فابريکۀ دواسازی در افغانستان فعاليت می کنند.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد