شناسه خبر:10802

بانک جهانی ۶۹۱ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

  • انداز قلم

21 حمل 1397 / این کمک بانک جهانی در بخش صحت، پروژه دیجیتل کاسا برای وصل فایبر نوری، بهبود خدمات بانکی و بخش‌های دیگر هزینه خواهد شد. مقام‌های ارشد حکومت امروز سه شنبه در وزارت مالیه پیمان کمک ۶۹۱ میلیون دالری از سوی بانک جهانی به افغانستان را امضاء کردند. اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت که این کمک بانک جهانی در بخش‌های ارایه خدمات بهداشتی در مناطق دور دست، عملی سازی پروژه کاسا دیجیتل و افزایش ظرفیت‌های بانک‌های دولتی و معیاری شدن این بانک‌ها هزینه خواهد شد. او افزود: «حدود چهل میلیون دالر امریکایی است که برای بانک های دولتی ما برای ظرفیت سازی شان و هم برای این که بانک های ما بتوانند به استندردهای بین المللی به آن معیارها خود را جور بکنند.» درهمین حال وزیر صحت عامه میگوید که با عملی سازی پروژه صحتمندی برای افغانستان ارایه خدمات بهداشتی در بخش های دور دست کشور بهبود خواهد یافت و برای شفافیت در این پروژه نظارت جدی از روند عملی ساختن ان صورت خواهد گرفت. از سویی هم وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میگوید که پروژه کاسا یکهزار به منظور گسترش فایبرنوری در تمام ولایت های کشور , بلند بردن کیفیت خدمات انترنتی , ترویج حکومتداری برقی و کاهش بهای انترنت در در کنار کاسا یکهزار کشیده خواهد شد .ایتل سنهاوسر، سرپرست معاونیت بانک جهانی برای آسیای جنوبی، گفت: «افغانستان از رهگذر راهبردی در میانه آسیای مرکزی موقعیت دارد و از همین رو امکانات پروژه دیجیتل کاسا فرصت‌های با ارزشی را برای پیوند با آسیای مرکزی و سراسر جنوب آسیا فراهم می‌سازند.» آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که حکومت باید از کمک‌های نهادهای تمویل کننده به گونه درست کار گیرد و پروژه‌ها را عملی سازد و نیز بیشتر تلاش شود تا در بخش عملی سازی پروژه‌های بزرگ کمک‌های این نهاد جلب شود.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد