شناسه خبر:10848

انتقادها از کندی کار پروژۀ بخش نخست و دوم جادۀ قیصار – لامان

  • انداز قلم

27 ثور 1397 / وزارت فواید عامه، می‌گوید که مهندسان این نهاد، از کارساخت جادۀ قیصار-لامان نظارت جدی دارند و به زودی کار اسفالت بخش نخست و دوم آن آغاز خواهد شد. با گذشت دوماه از آغاز کارساخت بخش نخست و دوم جادۀ قیصار- لامان، تنها چهاردرصد کارساخت این جاده تکمیل شده است و تاکنون از آغاز کار اسفالت آن خبری نیست. بخش نخست و دوم این جاده، ۸۲ کیلومتر است و تا سه سال باید ساخته شود، اما اکنون دیده می‌شود که کار ساخت این جاده با کندی به پیش می‌رود. وزارت فواید عامه، می‌گوید که مهندسان این نهاد، از کارساخت جادۀ قیصار-لامان نظارت جدی دارند و به زودی کار اسفالت بخش نخست و دوم آن آغاز خواهد شد. مهدی روحانی، سخن‌گوی این وزارت گفت: «به زودی اسفالت انداخته می‌شود در بخش اول و دوم آن که به طول هشتاد و دو کیلومتر است. و بخش‌های سوم، چهارم و پنجم آن به اعلان داوطلبی بین المللی سپرده شده، شرکت ها در آن اشتراک کردند و فعلأ شرکت ها در بررسی است که پس آن کار عملی این بخش ها نیز آغاز می‌شود.» در همین حال، شماری از آگاهان امور اقتصادی، می‌گویند که اگر حکومت نتوانند کار ساخت جاده قیصار-لامان را به گونه درست به پیش ببرد، این کار، نهاد تمویل کننده این پروژه را دلسرد خواهد ساخت و امکان دارد که دیگر پول برای ساخت این جاده پرداخت نکند. عبادالله درمان، در این باره اظهار داشت: «اگر پروژه به گونۀ درست به پیش نرود، این کار سبب دلسردی نهاد تمویل کننده می شود و حکومت باید از این گونه پروژه های بزرگ اقتصادی نظارت جدی کند.» پروژۀ جادۀ قیصار – لامان، با درازای ۲۳۳ کیلومتر و با اختصاص چهارصد میلیون دالر به آن، از جنجالی ترین پروژه های جادۀ کمربندی و نیز از پرهزینه ترین پروژه ها است که از سوی بانک توسعۀ آسیایی تمویل می‌شود. تا کنون دو شرکت جاده سازی، کار جاده قیصار – لامان را نیمه کاره رها کرده است و حتا گفته می‌شود که در آخرین بار، یک شرکت مشترک امریکایی و ترکی، بیش از صد میلیون دالر پول پیش پرداخت و ضمانت بانکی اش را گرفته و از کشور فرار کرده است.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد