شناسه خبر:10878

وزارت معادن پیمان پروژۀ سمنت غوری را فسخ کرد

  • انداز قلم

14 جوزا 1397 / وزارت معادن، بگونۀ موقت مسؤولیت پروژه سمنت غوری را به دوش خواهد گرفت و پس از آن دوباره به داوطلبی گذاشته خواهد شد. سرپرست وزارت معادن، می‌گوید که پیمان کار این پروژه ۱۳میلیون دالر به این وزارت بدهکار است. وزارت معادن و پترولیم، پس از فسخ پیمان سمنت جبل السراج، پیمان پروژۀ سمنت غوری را نیز فسخ کرد. سرپرست این وزارت، علت اینکار را عهد شکنی‌های شرکت پیمان کار این پروژه می‌گوید. به گفتۀ نرگس نهان، شرکت پیمان کار سمنت غوری، در بیش از ده سال، تنها ۳۰درصد از تعهداتش را در بخش‌های توسعه سرمایه گذاری و ظرفیت سازی در این پروژه اجراء کرده است. خانم نهان می‎‌افزاید که پیمان کار این پروژه، نه تنها نتوانسته که سرمایه گذاری‌های لازم را برای بکارساختن کارخانۀ سوم انجام دهد، بل کار این پروژه را بی موافقت وزارت معادن به دست دوم و سوم نیز سپرده است: «دلایلی‌که شرکت گفته، دلایل بسیار خورد و ریزه بودند. دلیل این که اینها سرمایه گذاری نکردند، دلیل این که اینها پروژه را به دست دوم و سوم فروختند، دلیل این که این ها به حد اعظمی ظرفیت کارخانه ها را نرساندند، دلیل اینکه اینها کارخانه سوم را احداث نکردند، دلیل این که اینها مقروضیت های شان را تصفیه نکردند، یکی از اینها نمی تواند که این دلایل را مؤجه بسازد.» سرپرست وزارت معادن، می‌گوید که پیش از تصفیه حساب با پیمان کاران، سمنت غوری یک هئیت دولتی از چندین وزارت با مسؤولان این شرکت گفت وگو خواهند کرد. اما، شماری از آگاهان بخش معادن مشکلات در پیمان ها و نبود نظارت جدی از آنها را علت های اصلی ناکامی پروژه های معادن می گویند. سید زمان هاشمی، آگاه بخش معادن گفت: «از یک طرف نارسایی های حقوقی متن قرار داد، از طرف دیگر دستگاه تطبیق کننده و نبود نظارت جدی، اصلا نظام یا سیستم تنفیذی که بتواند قرارداد را بالای آنها تنفید بکند، اینها همه دست به دست هم دادند که باعث این مشکلات شدند تا بالاخره ما شاهد فسخ این قرارداد باشیم. در حکومت وحدت ملی چندمین قرارداد است که فسخ می شود.» از سویی هم، سرپرست وزارت معادن در پیوند با معدن های مس و طلای زرکشان غزنی می گوید شرکت هایی که چهارسال پیش دریک داوطلبی برنده اعلام شده اند، تا کنون اطلاعات لازم را در بارۀ مالکان ذینفع و امکانات مالی و فنی خودشان فراهم نکرده اند و اگر این تأخیر ادامه یابد کار این معدن ها نیز دوباره به داوطلبی گذاشته خواهند شد.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد