شناسه خبر:10884

تلاش برشنا برای نصب چهارمین توربین تولید برق در بند نغلو

  • انداز قلم

16 جوزا 1397 / بانک جهانی در گزارشی، بازسازی دو توربین بند برق نغلو را که از سال ۲۰۱۲ بدینسواز کار بازمانده بودند، دست آورد بزرگ برای توسعه زیربنای برق آبی افغانستان گفته است. تا کمتر از چهار ماه دیگر با بکار افتادن چهارمین توربین تولید برق در بند برق نغلو، ظرفیت تولید برق این بند به صد میگاوات خواهد رسید. شرکت برشنا می‌گوید که تجهیزات لازم برای بکار افتادن توربین سوم این بند از روسیه خریداری شده است  و با انتقال و نصب آنها کار بازسازی این توربین پایان می یابد.  در همین حال بانک جهانی که تمویل کنندۀ پروژه بازسازی بند برق نغلو است، از پیشرفت کار این پروژه استقبال کرده است. بانک جهانی در گزارشی، بازسازی دو توربین بند برق نغلو را که از سال ۲۰۱۲ بدینسواز کار بازمانده بودند، دست آورد بزرگ برای توسعه زیربنای برق آبی افغانستان گفته است. درخبرنامۀ این بانک آمده است که با بهره برداری این پروژه چهل روستا در کاپیسا و هفده روستا در ولسوالی سروبی ولایت کابل از انرژی برق بهره مند خواهند شد. درهمین حال شرکت برشنا می‌گوید  بزودی توربین شماره سه دراین بند بکارخواهند شد که پس ازآن، ظرفیت تولید برق نغلو ازهفتادوپنج میگاوات به صد میگاوات افزایش خواهند یافت. وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی شرکت برشنا گفته است:«توربینی که ساخته شود و عملا به بهربرداری سپرده شد کاملا فلج بود، او کاملا دوباره ساخته شد مگر توربین دیگر یک تعدا پروزه جات آن مشکل داشت که این پرزه جات خریداری شده و از مسکو او را حرکت می دهند و با بسته شدن او هم به بهربرداری سپرده می شود.» درهمین حال شماری از آگاهان اقتصاد با خوشبینی به عملی شدن پروژه های تولید برق آبی درکشور می‌گویند که حکومت درکنارتوسعه شبکه های برق منطقه‌یی و افزایش واردات برق باید روی پروژه‌های تولید برق درکشور بیشترکارکند. سیدمسعود، استاد دانشگاه گفت:«با چهار توربینی که نغلو دارد، که با صد میگاوات کار خود را انجام می دهد ، اگر درست شود در حقیقت عرضه ما صد میگاوات برق ، انرژی دوام دار و پایدار را در کشور بوجود خواهیم آورد ، به خصوص کابل که احتیاج فوق العاده زیادی به انرژی برق دارد و احتیاجات کابل تا به اندازه زیادی مرفوع شود.» پروژه بازسازی بند برق نغلو که شامل بازسازی توربین اول و سوم می شد دراواخر ۲۰۱۶میلادی با کمک بانک جهانی آغازشد وبا پایان یافتن کاربازسازی توربین شماره یک کاربازسازی توربین شماری سه دراین بند نیزازسوی شرکت روسی ادامه دارد.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد