شناسه خبر:10887

گشایش راهبرد ملی صادرات

  • انداز قلم

21 جوزا 1397 / اتحادیۀ اروپا، وضیعت کنونی صادرات کشور را مناسب نمی‌داند و می‌گوید که حکومت افغانستان در سال‌های اخیر از امتیازهای موجود کشورهای اروپایی برای صادارت کالاهای افغانستان به بازارهای این کشورها به گونۀ لازم بهره برداری نکرده است. راهبرد ملی صادرات افغانستان، روز یک‎شبنه در مراسمی که در آن، رییس اجراییه، سفیر اتحادیه اروپا و شماری دیگر از مقام‌های بلند پایه حکومت افغانستان شرکت کرده بودند، گشایش یافت. این راهبرد که با کمک اتحادیۀ اروپا و مرکز تجارت بین المللی ساخته شده است، بربنیاد آن، در پنج سال آینده صادرات کالاهای افغانستان به گونۀ چشمگیری افزایش خواهد یافت. رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی، عملی شدن این راهبرد را در بهبود بیلانس بازرگانی کشورمهم می‌داند و بر ایجاد سهولت‌های بیشتر در بخش صادرات کالاها به بازارهای جهانی تأکید می‌ورزد: «ما در زمنیه‌های تجارت، صادرات و ترانزیت، پیشرفت‌هایی داشته‌ایم، اما این پیشرفت‌ها قانع کننده نیست و حکومت متعهد است که در کنار سکتور خصوصی، برای بلندرفتن میزان تولید و صادرات کشور، همکاری‌های جدی و لازم را انجام دهد.» ارنچاگانزالز، رییس اجرایی مرکز تجارت بین‌المللی نیز در این باره افزود: «این راهبرد ملی صادرات به نام صلح از راه رفا و رفا از راه بازرگانی نامیده شده است و این چیزی است که همه ما می‌خواهیم تجارت کنیم تا جای کار ایجاد شود و زمینه رُشد اقتصاد با ثبات فراهم گردد.» درهمین حال، وزیر صنعت و تجارت، هرچند وضیعت صادرات کشور را در یک سال اخیر بهتر می‌داند، اما سفیر اتحادیه اروپا در کابل، وضیعت کنونی کسر بیلانس بازرگانی کشور را بسیار نگران کننده می‌گوید و می‌افزاید که افغانستان برای رسیدن به خود بسنده گی نیاز دارد که صادراتش را افزایش دهد. وی می‌گوید که این کشور نتوانسته است از امتیازهای موجود کشورهای اروپایی به کشورهای روبه توسعه در بخش صادرات به گونۀ لازم بهره برداری کند. پی‌یرمویدن، سفیر اتحادیه اروپا در کابل افزود: «وضیعت کنونی کسربیلانس بازرگانی چیزی را که شما گفتید آقای وزیر، یک زنگ خطر است؛ یعنی یک درصد صادرات و ده درصد واردات و این یک وضیعت خوب نیست. باید این شیوه به افزایش صادرات و کاهش واردات باید تغییر یابد.» در همین حال، اتاق‌های تجارت و صنایع با درنظرداشت مشکلات زیاد فراراه صادرات کشور می‌گویند که در شماری از موارد فیصله های رهبران حکومت وحدت ملی در وزارت ها ونهادهای دولتی عملی نمی‌شوند. راهبرد ملی صادرات کشور که با هدف پیشرفت پایدار اقتصادی، افزایش درآمدهای ملی و افزایش صادرات کشور به بازارهای جهانی، ساخته شده است در پنج سال آینده عملی خواهد شد. اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که با بهبود وضیعت صادرات کشور، افغانستان یک رقم بزرگی از درآمدهایش را از این راه بدست خواهد آورد و اینکار بر اقتصاد محلی نیز اثرگذارخواهند بود.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد