شناسه خبر:10892

مرکز بازاریابی فرآورده‌ها زنان افغان در آسیای میانه ایجاد می‌شود

  • انداز قلم

24 جوزا 1397 / این در حالی است که به تازه‌گی برای حل مشکلات زنان بازرگان در بازارهای منطقه، سفیران کشورهای شامل نشست ریکا، روی یک سند راهبردی در این بخش توافق کرده‌اند. مسؤولان ریاست همکاری‌های اقتصادی وزارت امورخارجه کشور، می‌گویند که در ادامۀ نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌یی برای افغانستان (ریکا) که سال گذشته میلادی برگزار شد، قرار است تا چند ماه آینده یک مرکز بازاریابی برای فرآورده‌های زنان افغان، در آسیای میانه ایجاد شود. به گفتۀ این مسؤولان، به منظور توانمند سازی اقتصادی زنان بازرگان کشور و رُشد بازرگانی آنان در منطقه، مرکزها حوزه‌های بازرگانی دیگر نیز برای آنان در منطقه و فراتر از آن فراهم خواهند شد. حسن سروش، رییس همکاری‌های اقتصادی وزارت امورخارجه در این باره گفت: «ما، در نخست تلاش داریم که این برنامه‌ها را به سطح منطقه و کشورهای آسیای میانه راه اندازی کنیم و پس از آن در اروپا و امریکا.» در همین حال، مسؤولان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، عملی شدن این برنامه‌ها را برای رُشد فرآورده‌های زنان در کشور مهم می‌دانند. منیژه وافق، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان گفت: «اگر وزارت امورخارجه بتواند که این مراکز را ایجاد کند، این‌کار برای بهبود اقتصاد زنان کشور بسیار مهم است.» این، در حالی است که به تازه‌گی برای حل مشکلات زنان بازرگان در بازارهای منطقه، سفیران کشورهای شامل نشست ریکا، روی یک سند راهبردی در این بخش توافق کرده‌اند. مسؤولان اتاق تجارت و صنایع زنان، می‌گویند که بربنیاد این سند، کشورها سهولت‌های زیادی را برای زنان بازرگان فراهم خواهند ساخت.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد