شناسه خبر:10899

آغاز گفت‎وگوهای افغانستان- ازبیکستان روی ایجاد حوزۀ آزاد بازرگانی

  • انداز قلم

1 سرطان 1397 / در حاشیۀ نخستین نشست مشترک بخش خصوصی و دولتی افغانستان و ازبیکستان، موافقت‌نامۀ ایجاد مرکز مشترک بازرگانی اتاق های تجارت وصنایع افغانستان و ازبیکستان در شهر ترمز امضا شد. افغانستان و ازبیکستان، روی ایجاد یک حوزۀ آزادبازرگانی در مرز دو کشور، گفت‌وگوها را آغاز کرده‎اند. جمشید خادجه یووف، وزیر تجارت جهانی ازبیکستان این موضوع را در نخستین نشست مشترک بخش خصوصی و دولتی دو کشور که روز پنج‌شنبه در شهر ترمز ازبیکستان برگزار شد، بیان داشت: «نشست امروزی زمینه سازی بنیادی برای معرفی تولیدات دو کشور از سوی بازرگانان است و ما تلاش داریم در کنار حل مشکلات بازرگانی و ایجاد سهولت‌های بیشتر میان دوکشور برای یک مرکز بزرگ آزاد بازرگانی مرزی نیز کار کنیم.» در این نشست که به همکاری و کمک اتحادیۀ اروپا و مرکز تجارت جهانی راه اندازی شده بود، بیش از چهل نمایندۀ بخش خصوصی و دولتی افغانستان و ازبیکستان روی بهبود بازرگانی و سرمایه گذاری‌ها در دو کشور گفت‌وگو کردند. در حاشیۀ این نشست، موافقت‌نامۀ ایجاد مرکز مشترک بازرگانی اتاق های تجارت وصنایع افغانستان و ازبیکستان در شهر ترمز امضا شد. مشاور رییس‌جمهور در امور کشورهای آسیای میانه، که در این نشست شرکت کرده بود، گفت که با حل مشکلات و ایجاد سهولت‌های بیشتر فرا راه بازرگانی میان افغانستان و ازبیکستان ارزش بازرگانی دو کشور به میلیاردها دالر در سال خواهند رسید. شاکر کارگر افزود: «رییس‌جمهورغنی، در نشست پیشین که با رییس جمهور ازبیکستان داشتند، از سرمایه گذاران ازبیک خواسته بود که در معدن‌های سنگان هرات سرمایه گذاری کنند که این موضوع برای سرمایه گذاران ازبیک بسیار جالب بوده است. ما می‌خواهیم که مانند این معدن در چندین معدن دیگر ما نیز ازبیکستان سرمایه گذاری کند.» در همین حال، مسؤولان اتحادیه اروپا و مرکز تجارت جهانی، راه اندازی این نشست‌ها را برای بهبود بازرگانی میان دو کشور مهم می‌دانند. جین سبستین رور، مسؤول بخش سهولت‌های بازرگانی مرکز تجارت جهانی در این باره اظهار داشت: «نیازاست که با همچو نشست‌ها زمینه سازی برای حل مشکلات در بخش‌های ترانزیت و بازرگانی دو کشور شود و توقع ما از حکومت های افغانستان و ازبیکستان این است که برای ایجاد هماهنگی بیشتر با بخش‌های خصوصی دو کشور در فراهم شدن فضای سالم بازرگانی کارکنند.» جذب سرمایه گذاری‌های مشترک دو کشور در بخش‌های گوناگون، راه اندازی راه‌های جدید بازرگانی برای توسعه دادوستد بازرگانی میان دو کشور و نیز توسعه راه آهن افغانستان و ازبیکستان به هدف رُشد بازرگانی و ترانزیت کالاهای دو کشور، از مواردی دیگر بحث میان نماینده گان دو کشور در این نشست بودند. محمد یونس مهمند، معاون اتاق تجارت و صنایع کشور گفت: «از زمان گرمی روابط ما و ازبیکستان در روند دادوستد بازرگانی دو کشور پیشرفت‌هایی صورت گرفته است و بهبود بوجود آمده است.» با ایجاد چالش‌ها در روابط بازرگان کشور با پاکستان، ازبیکستان تلاش دارد که جای پاکستان را در دادوستد با افغانستان از آن خود سازد. به همین علت، به یک باره‌گی در نخستین روزهای امسال، بیش از نُزده موافقت‌نامه و تفاهم نامه بازرگانی و سیاسی واقتصادی با افغانستان امضا کرد و اکنون این کشور تلاش دارد که برای عملی شدن این موافقت‌نامه‌ها بسترسازی کند. حجم بازرگانی افغانستان و ازبیکستان، سال گذشته به بیش از ۳۵۰میلیون دالر رسید، اما خوشبینی‌ها وجود دارند که امسال این رقم به بیش از ۷۰۰میلیون دالر خواهد رسید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد