شناسه خبر:10955

شرکت برشنا قرارداد تحويل صرفيه برق از طريق آنلاين را امضا کرد

  • انداز قلم

3 میزان 1397 / شرکت برشنا قرارداد تحويل صرفيه برق از طريق آنلاين را امضا کرد؛ توزيع آبگرمى هاى آفتابى را آغاز مى­کند و٥٠ درصد هزينۀ ساخت برج برق مشتريانى را مى پردازد که صرفيه برق شان به يک ميگاوات مى رسد. همچنان اين شرکت اعلام کرد که حدود ٩٠ درصد مقروضين اين شرکت از بابت صرفيه برق، حاضر به پرداخت قرضه هاى شان به شکل اقساط شده اند. منبع ميگويد مشتريانى که حاضر به پرداخت قرضه نشده، به لوى څارنوالى معرفى شده اند. امان الله غالب رييس شرکت برشنا، امروز در يک نشستى در کابل گفت نياز است که براى شرکت ها و افرادى که صرفيه برق شان در يک ثانيه به بيش از يک ميگاوات مى رسد، لين جداگانه از سب ستيشن عمومى وصل شود. وى مى گويد که قرار است به اساس پاليسى جديد و فيصله شوراى اقتصادى، برج برق را اين چنين افراد و شرکت ها براى خود اعمار کنند، اما پنجا در صد مصارف آن از سوى شرکت برشنا پرداخت شود. موصوف افزود که شرکت برشنا صرفيه برق اين شرکت ها و افراد را در هر دوره، پنجا درصد کم محاسبه مى کند تا از اين طريق پنجا درصد هزينه برج را که شرکت برشنا بر عهده دارد، به شرکت و افراد يادشده برسد. به گفته او مطابق با پاليسى قبلى شرکت برشنا، اين چنين مشتريان مجبور بودند که برج برق را اعمار و تسليم شرکت کند، اما خيلى کمرشکن بود، زيرا دو ميليون دالرهزينه داشت. رييس شرکت برشنا، در نشست امروز قرارداد­هاى جداگانه را به اساس پاليسى جديد، در این مورد با نمايندگان محب تاور و بانک بين المللى افغانستان (AIB) امضا کرد. موصوف مى گويد که محب تاور و بانک يادشده به اساس پاليسى جديد برج هاى برق را اعمار مى کنند و شرکت برشنا در نصب وسايل و وصل آن به سب ستيشن همکارى مى کند. امان الله غالب رييس شرکت برشنا، امروز قرارداد تحويل صرفيه برق از طريق آنلاين در عزيزى بانک را با ميرويس عزيزى رييس اين بانک در کابل امضا کرد. وى گفت که به اساس اين قرارداد، عزيزى بانک اپليکيشنى را ايجاد کرده است که از طريق آن کسانى که در اين بانک حساب دارند، مى توانند با فعال کردن اين سيستم در بانک، صرفيه برق شان را از طريق تيلفون همراه خود تحويل بانک کند. به گفته او اين اقدام درحالى است که مردم از ازدحام در تحويل صرفيه برق شکايت داشتند. موصوف از ديگر بانک­ها نيز خواست که اين چنين قراردادها را با شرکت برشنا امضا کنند. غالب مى گويد که تا يک و نيم ماه آينده برنامه توزيع آبگرمکن هاى آفتابى به شهريان کابل آغاز شود. به گفته او به اساس اين برنامه ٥٠ در صد مصارف تهيه اين آبگرمکن ها، از سوى مشترى و ٥٠ درصد از سوى شرکت برشنا پرداخت مى شود. مسوولان، کاهش مصرف برق را هدف از راه اندزى اين برنامه مى خوانند. موصوف در اين نشست خاطر شنان کرد که که حدود ٩٠ درصد مقروضين شرکت برشنا، حاضر شده اند که پول قرضه هاى شان از بابت صرفيه برق را به شکل اقساط بپردازند. وى گفت که متباقى ده درصد مقروضين هنوز هم حاضر به پرداخت قرضه هاى شان نشده اند. موصف گفت مشتريانى که حاضر به پرداخت قرضه نشده، به لوى څارنوالى معرفى شده اند. وى نگفت که چه مقدار پول قرضه بالاى مشترکين باقى مانده است. شرکت برشنا در ماه سرطان سال روان از آغاز قطع لين برق مقروضين شرکت در پنج ولايت خبر داده و گفته بود، کسانى که بيش از پنج ميليون افغانى مقروض هستند، ضمن معرفى به رياست مبارزه با جرايم سنگين، ممنوع الخروج مى شوند. وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا، در آن زمان گفته بود که تنها در کابل ادارات دولتی، موسسات و افراد زورمند، از بابت پرداخت نکردن صرفيه برق، نُه و نیم میلیارد افغانی مقروض این شرکت اند.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد