شناسه خبر:10992

افغانستان یک‌هزار تُن جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین صادر کرد

  • انداز قلم

16 جدی 1397 / بربنیاد آمارهای وزارت زراعت آبیاری و مالداری، حاصلات جلغوزه در کشور به ۲۳هزار تُن رسیده است. در حال حاضر خوست، پکتیا و پکتیکا بیش ترین حاصلات جلغوزه را دارا استند. پس از آغاز روند صادارت جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین، تاکنون یک‌هزار تُن جلغوزه در ۵۰ پرواز به این کشور صادر شده اند. مسؤولان وزارت زراعت و آبیاری، می‌گویند که در حال حاضر هرکیلو جلغوزه در بازارهای افغانستان تا سه‌هزار افغانی به فروش می‌رسد. اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت آبیاری بیان داشت: «مراکز پروسس را وزارت زراعت به اعلان داده – دو مرکز پروسس که با وزارت زراعت همکاری تخنیکی بکند.» در همین حال، معین وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید که جلغوزه افغانستان تقاضا کنندۀ زیاد در بازارهای جهانی دارد و از همین رو، این وزارت در صدد ایجاد دهلیزهای هوایی با دیگر کشورهای دیگر به هدف افزایش صادرات جلغوزه است. اجمل حمید عبدالرحیم زی افزود: «جلغوزه از جمله اقلام مهم صادراتی افغانستان به کشورهای منطقه است که هم جایگاه خوبی دارد و هم تقاضای خوب برایش وجود دارد.» بربنیاد آمارهای وزارت زراعت آبیاری و مالداری، حاصلات جلغوزه در کشور به ۲۳هزار تُن رسیده است. در حال حاضر خوست، پکتیا و پکتیکا بیش ترین حاصلات جلغوزه را دارا استند.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد