شناسه خبر:11097

برنامه انکشاف اقتصادی روستایی در ولایت غور گشایش یافت

  • انداز قلم

15 دلو 1397 / مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت غور نشست بزرگ را به هدف رشد اقتصادی، کاهش فقر، ایجاد فرصت های کاری برای روستا نیشنان به ویژه بانوان روستایی دراین ولایت راه اندازی کردند. محفوظ الله فکور‌ رئیس احیا و انکشاف دهات غور هنگام گشایش این برنامه گفت که آنان در چند سال اخیر چندین پروژه بنیادی و اساسی را در بخش های دسترسی به آب آشامیدنی صحی، اعمار مکاتب، مراکز درمانی، کانال های آب‌رسانی، بندهای آبی کوچک، دیوارهای استنادی و ساخت و ساز جاده ها بوده، تطبیق کرده اند. وى افزود که با تکمیل این پروژه ها مشکلات صدها خانواده رفع گردیده است. موصوف در این نشست همچنان برنامه انکشاف اقتصادی روستایی را نیز یکی از برنامه حیاتی و سرنوشت ساز برای روستا نیشنان به ویژه بانوان روستایی عنوان کرد و گفت که با راه اندازی این برنامه بخش بزرگ از مشکلات بانوان این ولایت برطرف می‌شود. علی حسین احمدی رئیس سکتوری مقام ولایت غور نیز که در این نشست صحبت می‌کرد، گفت که تطبیق برنامه انکشاف اقتصادی روستای افزون بر رفع چالش های اجتماعی روستا می تواند زمینه رشد اقتصادی را برای خانم ها فراهم کند. از سوی هم حلیمه پرستش رئیس امور زنان غور گفت که سهم بانوان این ولایت همواره در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اندک بوده و بانوان به ویژه روستانیشنان می‌توانند با کارگیری از تولیدات دستی شان نقش ارزنده در رشد اقتصادی کشور داشته باشند. با این همه، شماری از بانوان که در این نشست اشتراک کردند، گشایش این برنامه را در بلند بردن توانمندی های اقتصادی شان موثر عنوان می‌کنند و می‌گویند با تولیدات دستی شان می‌‌توانند بر اقتصاد خانواده شان کمک کنند.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد