شناسه خبر:11098

تكميل شدن سيستم معلومات جغرافيايى افغانستان

  • انداز قلم

15 دلو 1397 / كار ايجاد اين سيستم كه در سال ٢٠١٨ به كمك بانك انكشافى آسياى آغاز شده بود، طى مراسم در كابل، تحويل حكومت افغانستان داده شد. سيستم جيوپورتل يك سيستم حفظ اطلاعات جغرافيايى ممالك بوده و از اين طريق  معلومات جامع و دقيق در مورد حريم جغرافيايى و اطلاعات هر كشور نزد حكومت ميباشد . اين مراسم با حضور داشت مقامات بلند رتبه حكومت و نماينده بانك انكشافى آسيایی در كابل آغاز شد. رينادى بوديمن نماينده بانك انكشافى آسيای براى افغانستان گفت: “دسترسی به اطلاعات به روز شده، با کیفیت بالا و قابل اطمینان جغرافيايى در افغانستان، حكومت را در راستاى تحقق و انكشاف پروژه هاى توسعه اى كمك خواهد نمود”. همچنان در جريان مراسم نورالله ستانكزى معاون ريس اداره ملى أحصاييه از كاركرد و خدمات  بانك انكشافى آسيای طى چند سال اخیر در كشور قدردانى نموده و گفت” اين پروژه مشكلات حكومت را در زمينه دسترسى به اطلاعات دقيق جغرافيايى مرفوع خواهد ساخت.” قبل از اين در سال ٢٠١٧ ADB  پروژه هاى تقسيم بندى جغرافيايى افغانستان و سياست معيارى ساختن اطلاعات جغرافيايى را با حكومت افغانستان همكارى كرده بودند. همچنان برنامه هاى ارتقاء ظرفيت براى پيشبرد و استفاده درست اين سيستم از طرف ADB به راه انداخته شده است.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد