شناسه خبر:11168

رشد اقتصادی افغانستان سال آینده ۳ درصد خواهد بود

  • انداز قلم

15 حمل 1398 / دراین گزارش آمده است که  درکنار کاهش کمک‌های جهانی کمبود ظرفیت‌های کاری درنهادهای دولتی سبب مشکلات درپیشرفت مناسب کارهای پروژه‌های توسعه‌یی بوده اند. گزارش تازۀ بانک توسعه آسیایی رشد اقتصادی را در سال روان میلادی  برای افغانستان دو اعشاریه پنج درصد و برای سال ۲۰۲۰ میلادی سه درصد پیش بینی میکند. بربنیاد یافته‌های این بانک، درسال روان وضعیت نامعلوم سیاسی و انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو سبب کندی رُشد وفعالیت‌های اقتصادی خواهند شد. دراین گزارش آمده است که  درکنار کاهش کمک‌های جهانی کمبود ظرفیت‌های کاری درنهادهای دولتی سبب مشکلات درپیشرفت مناسب کارهای پروژه‌های توسعه‌یی بوده اند. در این گزارش در کنار افزایش ۰.۳ درصدی رشد اقتصادی افغانستان در مقایسه با سال گذشته میلادی پیش بینی شده بربنیاد این گزارش میزان تورم دراین سال ۳ درصد واین رقم درسال دوهزاروبیست به  چهار اعشاریه پنج درصد افزایش خواهند یافت. سامویل تومیوا - رییس بانک توسعه آسیایی در افغانستان گفت:« پیش بینی ما برای سال ۲۰۱۹ این است که  رشد اقتصای افغانستان از دو اعشاریه دو درصد در سال ۲۰۱۸ به دو اعشاریه پنج درصد در سال  ۲۰۱۹ افزایش خواهد یافت ، از بهر پیشرفت در بخش کشاورزی  توقع بهتر شدن وضعیت اقتصادی در این سال را  داریم.» بربنیاد گزارش بانک توسعه آسیایی رشد اقتصادی افغانستان در سال دو هزار و بیست هم از سه درصد بیشتر نخواهد شد. ازسویی هم  وزارت اقتصاد می گوید که با در نظرداشت اوضاع اقتصادی، رشد جمعیت، بیکاری و ناداری درافغانستان نیازاست که افغانستان یک رُشد هفت درصدی را داشته باشد. سهراب بهمن - سخنگوی وزارت اقتصاد گفت:« بر بنیاد آرقامی که داشتیم ما در سال ۲۰۱۸  رشد اقتصادی دو اعشاریه هفت بود که ارقام رسمی احصائیه است و در سال که قرار داریم ۲۰۱۹ ، در حدود سه درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت ، بادر نظر داشت موضوعات اقلیمی و برنامه‌های کلان که در سال پیش رو است ، مصرف بودجه است، پیش بینی می شود که سه ردصد رشد اقتصادی خواهیم داشت ، و هم چنان در سال های ۲۰۲۰ از سه درصد بیشتر خواهد شد. بانک توسعه آسیایی برای افزایش رشد اقتصادی کشور، بر توسعه زیربناه‌ها تأکید می ورزد و خواهان جلب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در درکشور است. 

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد