شناسه خبر:11555

به معامله تن نمی‌دهم

  • انداز قلم

5 قوس 1398 / رییس‌جمهور غنی در اولین کنفرانس زنان نظامی، صلح و امنیت در کابل هشدار داد که تابع قانون هستم و کسی نمی‌تواند با تهدید مرا به معامله وادار سازد. رییس جمهور غنی امروز در مقر وزارت دفاع ملی با ابراز این‌که نیروهای امنیتی در حالت پیشروی هستند گفت که این تحول بی‌پیشینه بوده و قابل باور تمام جهان و مورد حمایت ما می باشد و شما این اعتبار ملی و بین المللی را با خون خود کمایی کرده اید؛ کسانی که به توانایی نیروهای امنیتی و دفاعی ما شک دارند، یکبار دیگر فکر کنند. او ابتکار وزارت دفاع ملی را بخاطر تدویر کنفرانس زنان نظامی، صلح و امنیت مورد ستایش قرار داده، آن را در تقویت نقش منسوبین نظامی زن و ایجاد نقشۀ راه برای آینده، مهم خواند. اشرف غنی از خانواده های سربازان و منسوبین نظامی زن تشکر کرد که با تصمیم قاطع شان از وطن، دین و قانون اساسی دفاع می کنند. وی افزود که امروز زنان افغان پیش قدم بوده، پاسبان قانون اساسی و امنیت و ثبات می باشند. رییس جمهور غنی گفت: کارهای را که ۲۰ تُن بم نتوانست، اراده و هماهنگی مردم آن را بسر رساند و امروز از برکت مبارزه مردم، داعش در ولایت ننگرهار شکست سنگین را متقبل شد؛ ما جلوِ افراطیت را در تمام افغانستان خواهیم گرفت و طالب با خشونت نمی توانند مردم ما را بشکند. رییس جمهور غنی گفت که جنگ بزرگترین خشونت است؛ فرهنگ انفجار و انتحار در دین مبین ما و در عرف ما جای ندارد و نقش نیروهای امنیتی و دفاعی ما منحیث حافظان قانون اساسی واضح است. رییس جمهور کشور خطاب به سربازان و منسوبین زن، گفت که شما فرزندان واقعی افغانستان هستید و قطعاً در مسایل سیاسی مداخله نکرده اید، اما قانون را حراست نموده اید. وی افزود که در وضعیت کنونی، هیچ کسی تهدید را متوجۀ حاکمیت قانون ساخته نمی تواند. ما تابع قانون هستیم و بر اساس قانون، وظایف خویش را به پیش می بریم و همه بدانند که این کشور، کشور تهدیدات نیست تا ما را مجبور سازند که به معامله تن دهیم. افغانستان جای تهدید و معامله نیست، بلکه سرزمین فیصله ها می باشد. رییس جمهور تصریح کرد که پیشنهاد ایجاد شورای نظامی زنان افغان و شورای بین المللی زنان نظامی یک ابتکار خوب است که بیانگر فکر اصیل افغان ها می باشد. زنان افغان اکنون از حاشیه به متن و در مرحلۀ تصمیم گیری قرار گرفته اند و این روند ادامه می یابد. رییس جمهور غنی در مورد قطعنامۀ اولین کنفرانس زنان نظامی، صلح و امنیت، گفت که پیشنهادات تان نه تنها قابل تایید است، بلکه در چوکات وزارت دفاع ملی برای آن‌ها امکانات و منابع را نیز فراهم خواهیم کرد. رییس جمهور گفت که صلح خواست هر افغان است و معنی صلح به هر هم‌وطن ما این است که با آمدن صلح امنیت برقرار می گردد. وی با بیان اینکه صلح باعث ثبات، پیشرفت و برادری می گردد، گفت که صلح به یک سمت، حزب و قوم تعلق ندارد، بلکه خالص افغانی است و این گونه صلح را به یاری خداوند متعال می آوریم و برای تامین صلح پایدار نیاز است تا نیروهای امنیتی و دفاعی ما، نقش اساسی خویش را بیشتر سازند. رییس جمهور در اخیر سخنانش گفت که آغوش مردم افغانستان باز است و برای هر افغان جای دارد، باید همدیگر را بپذیریم و بر اساس اصول و قواعد به پیش برویم. وی به نیروهای امنیتی و دفاعی و زنان کشور اطمینان داد که حق و دستآوردهای شان معامله نمی شود، زیرا ما به اصول پابند هستیم و شما برحق می باشید. در این مراسم منیره یوسفزاده معین پالیسی وزارت دفاع ملی نیز صحبت کرده، گفت که زنان نظامی با شعار اولین قدم کاهش خشونت که حمایت زن از زن است با همدیگر پیمان خواهر خواندگی بستند و اعلان کردند که از همدیگر حمایت می کنند؛ در کنار هم می ایستند و به هیچ عنوان آزار و اذیت را تحمل نکرده و با کسانی که آنان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند، در مطابقت به قانون برخورد خواهند کرد. وی افزود که آنان نه تنها شبکۀ زنان نظامی را در وزارت دفاع ملی ایجاد کردند، بلکه در نظر دارند تا شورای زنان نظامی را در سال آینده شکل دهند. یوسف زاده خاطرنشان کرد که زنان نقش حاشیه ای را دیگر نمی پذیرند و می خواهند که در متن جامعه و در تصامیم کلان سهم داشته باشند. همچنان فاطمه سادات قوماندان تولی افسران اناث اکادمی افسران، قطعنامۀ اولین کنفرانس زنان نظامی، صلح و امنیت را قرائت نمود. در این قطعنامه، آنان خواستار ایجاد شورای نظامی زنان افغان، طرح اساس‌نامه، طرزالعمل و لایحۀ وظایف و بستن پیمان خواهرخواندگی با کشورهای شدند که هم پیمان افغانستان به ویژه کشورهای که وزرای دفاع شان خانم ها می باشند.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد