شناسه خبر:11569

نگرانی شهروندان از احتمال حیف‌ومیل درآمدهای محصول بر مخابرات

  • انداز قلم

8 قوس 1398 / با گذشت یک ماه از به کار افتادن سامانۀ «ریل تایم»، وزارت مخابرات نتوانسته‌ از شفافیت و نظارت از روند گردآوری محصول بر خدمات مخابراتی به شهروندان اطمینان دهد. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به رسانه‌ها اجازه نمی‌دهد تا از سامانۀ «ریل تایم» یا «زمان واقعی» در این وزارت به‌گونۀ درست تصویربرداری کنند. مسؤولان این وزارت، بخش‌هایی از این سامانه را محرم می‌دانند و می‌گویند که آنان نمی‌توانند تصویرهای این بخش‌ها را همه‌گانی سازند. شیرشاه نوابی، سخن‌گوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت: «یک فاصلۀ زمانی کار دارد تا ما اجازۀ داخل شدن به سیستم را بگیریم.... چون شما می‌دانید که خیلی محرمیت‌ها است در این دستگاه و همین محرمیت‌ها باعث شده که بعضی نگرانی‌ها به شما ایجاد شود.» در حدود بیست روز پیش، فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفته بود که هیچ ممانعتی فرا راه نظارت از چگونگی گردآوری ده درصد محصول برخدمات مخابراتی وجود ندارد، اما تاکنون به رسانه‌ها اجازه داده نشده‌است که از تمامی بخش‌های این سامانه تصویربرداری کنند. خداداد موسوی، آگاه بخش فناوری اظهار داشت: «همان‌طوری که نامش ریل تایم است، به محض این‌که شهروندان کارت اضافه می‌کنند، بعد از چند ثانیه یا حداکثر تا یک دقیقه بعد، باید بتوانند آن را در سیستم ببینند. این نیازمند آن نیست که برای هرچیزی وارد سیستم (بیلینگ) شرکت‌های مخابراتی شوید، بل قبل از قبل باید اطلاعات در سیستم شما (ریل تایم) آماده باشد.» با آنکه یک ماه از بهره برداری سامانۀ زمان واقعی در وزارت مخابرات می‌گذرد، اما تا هنوز از نگرانی‌های شهروندان کشور از احتمال حیف‌ومیل درآمدهای ده درصد محصول برخدمات مخابراتی کاسته نشده‌است. عبدالتواب، باشندۀ کابل بیان داشت: «اگر ما بدانیم که مالیه ده درصدی به کجا می‌رود و در کجا به مصرف می‌رسد، از گردآوری آن ناراحت نمی‌شویم، اما متأسفانه که این روشن نیست چه می‌شود.» حبیب فرزام، باشندۀ کابل نیز افزود: «وقتی‌که کسی نمی‌خواهد که معلومات را با شهروندان شریک بسازد، این خود نشان دهندۀ این است که فساد وجود دارد.» حتی شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان که در نشست خبری وزارت مخابرت در پیوند با بهره برداری این سامانه حضور داشتند، مطمین نیستند که چنین سامانه‌یی تاکنون ایجاد شده‌است. نسیمه نیازی، یکی از این اعضای مجلس گفت: «ما این موضوع را جدی پی‌گیری می‌کنیم و روشن می‌سازیم که آیا واقعأ این فعال شده‌است یا نه.» پیش از این به رسانه ها اجازه داده شده بود تا بخشی‌هایی از سامانۀ ریل تایم را ببیند، اما چگونگی نظارت از گردآوری لحظه به لحظه محصول خدمات مخابراتی که هدف این پروژه یازده میلیون دالری است، هنوز به تصویر کشیده نشده ‌است.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد