شناسه خبر:10136

یافته‌های تازه از مشکلات در گردآوری محصول خدمات مخابراتی

  • انداز قلم

26 میزان 1396 / یافته‎های یک نهاد پزوهشی نشان می‎دهند که کمیته‎های نظارتی در دوسال گذشته تنها سه بار از شرکت‎های مخابراتی نظارت کرده اند. نهاد هماهنگی افغان‎ها علیه فساد پروهشی را در بارۀ ده درصد محصول خدمات مخابراتی انجام داده است که بر بنیاد آن پنجاه درصد از شهروندان کشور بر گردآوری شفاف این روند باورمند نیستند. یافته‌های این پژوهش که چهار ماه را در برگرفته است نشان می‌دهند که پول‎های زیادی به علت نبود یک سیستم شفاف حیف و میل شده اند. اعضای نهاد هماهنگی افغان‎ها علیه فساد در نشستی در کابل گفتند که کمیته‎های نظارتی که بر روند گردآوری ده درصد محصول خدمات مخابراتی نظارت می‎کنند از ظرفیت‎های لازم برخورد دار نیستند و اینکار زمینۀ فساد را فراهم ساخته است. احسان الله حکمت، مسوول نهاد هماهنگی افغان‎ها علیه فساد، گفت: «متأسفانه حکومت افغانستان هیچ نوع تحلیل و ارزیابی و بررسی از قبل نداشته و این کار یک اقدام عجولانه بود و به خاطر این که وزارت مالیه از صندق بین المللی پول قرضه دریافت کند خواستند شراط آن‎ها را تکمیل کنند.» اعضای این نهاد همچنان گفتند که تا زمانی که یک سیستم شفاف برای گردآوری محصول خدمات مخابراتی ساخته نشود درآمدهای این محصول در جیب برخی از افراد می‎رود. آقای حکمت افزود: «پیشنهاد ما این است زمانی که این سیستم ساخته می‎شود از سوی یک نهاد سومی ساخته شود و صلاحیت دسترسی به این سیستم باید به کمیتۀ خاص داده شود و کمیتۀ خاص در صورت نیاز به این سیستم دسترسی داشته باشد.»  در همین حال، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گویند که این نهاد روی ساختن سیستم شفاف برای گردآوری ده درصد محصول خدمات مخابراتی کار می‎کند و در دوسال گذشته بیش از هشت میلیارد افغانی از درآمد ده درصد محصول خدمات مخابراتی گردآوری شده است. شهزاد گل اریوبی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، گفت: «ما روی سیستم (Real Time Management) یا مدیریت واقعی زمان کار میکنیم و پول از شرکت‎ها برای وزارت مخابرات جمع می‎شود و ما باید این را معلوم نماییم و این وظیفه و مسوولیت دولت است و من خودم روی این پروسه کار می‎کنم.» این در حالی است که مجلس نماینده‎گان هفتۀ گذشته به علت تأخیر در کار ساخت سیستم شفاف برای گردآوری محصول خدمات مخابراتی گردآوری این محصول را با اکثریت آرا لغو کرد.

مقالات

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد