شناسه خبر:10228
در این گزارش رشد اقتصادی امسال افغانستان اندک خوانده شده است اما تأکید شده است که در صورت بیشتر نشدن ناامنی ها در سال‌های آینده افغانستان رشد اقتصادی بهتری را تجربه خواهد کرد.

خوشبینی بانک جهانی از رشد اقتصادی افغانستان در سال‌های آینده

  • انداز قلم

1 قوس 1396 / در این گزارش رشد اقتصادی امسال افغانستان اندک خوانده شده است اما تأکید شده است که در صورت بیشتر نشدن ناامنی ها در سال‌های آینده افغانستان رشد اقتصادی بهتری را تجربه خواهد کرد.  بانک جهانی در گزارش تازه اش پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی امسال افغانستان با افزایش صفر اعشاریه چهار درصدی در مقایسه با پارسال، به دو اعشاریه شش درصد خواهد رسید. بربنیاد این گزارش، امسال مصرف بودجه توسعه‌یی، ثبات پول افغانی و ذخایر ارزی کشور همه بهبود یافته اند اما شمار سرمایه گذاری‌هایی که در شش ماه نخست امسال ثبت شده اند، کمتر از میزان سرمایه گذاری‌ها در سال پار استند. از سویی هم رییس این بانک در افغانستان می‌گوید که افغانستان برای کاهش فقر و بی‌کاری نیاز به یک رشد اقتصادی بیش از سه درصد دارد. گزارش شش ماهه بانک جهانی در مورد وضع اقتصادی کشور نشان می‌دهد که امسال هر سه بخش عمده اقتصاد کشور شاهد رشد مثبت تا پایان سال خواهند بود.   در این گزارش رشد اقتصادی امسال افغانستان اندک خوانده شده است اما تأکید شده است که در صورت بیشتر نشدن ناامنی ها در سال‌های آینده افغانستان رشد اقتصادی بهتری را تجربه خواهد کرد.  شبهام چودری ، رییس بانک جهانی در افغانستان گفت:"ما فکر می کنیم که رشد با ترکیب بهتری از سیاست های مالی و اصلاحات نهاد در دو سه سال آینده می تواند بیشتر افزایش یابد. به ویژه با هزینه نمودن بیشتر بودجه، که نشان میدهد دولت در هزینه نمودن بودجه اش چقدر کارا است." بربنیاد این گزارش، ذخایر ارزی کشور امسال با افزایش همراه شده است و به هفت اعشاریه هشت  میلیارد دالر رسیده است. نرخ تباله افغانی در برابر اسعار  پس از دو سال پی در پی کاهش  امسال به ثبات دست یافته و ارزش در برابر دالر دو درصد بیشتر شده است.  به گفته رییس این بانک در افغانستان طرح واقع‌بینانه تر بودجه باعث شده است تا بودجه توسعه‌یی در این سال بهتر به مصرف برسد و از سویی هم درآمدهای حکومت در هشت ماه نخست امسال سیزده درصد در مقایسه با هشت ماه پارسال بیشتر شده است.  سهراب بهمن، سخن‌گوی وزارت اقتصاد گفت:"دلیلی که اطمینانه ایجاد کرده بری فعالیت های اقتصادی استراتیژی جدیدی بوده که ایالات متحده امریکا بری افغانستان و جنوب آسیا ارائه کرده. اینها عواملی مشخصی بودند که در رشد اقتصادی افغانستان امسال تاثیر داشته و او باعث شده که رشد اقتصادی افغانستان به طرف مثبت بره." از سویی هم بربنیاد این گزارش ناامنی ها باعث شده اند که تا کنون اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران در سال دو هزار و چهارده بازگردانده نشود.  در کنار کمرنگ شدن فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری های بخش خصوصی، گزارش بانک جهانی حکایت از کاهش سه درصد صادرات و افزایش هشت درصدی واردات در شش ماه نخست امسال دارد. آنچه که اتاق تجارت و صنایع می گوید اکنون تغییر کرده است.  محمد یونس مهمند، معاون اتاق تجارت و صنایع گفت:"نسبت به پارسال افزایش به وجود آمده، دهلیز هوایی فعال شده است و راه دیگر برای افغانستان در حال بازشدن است مانند راه لاجور راه ابریشم و بالای آنها جدا کار شده است به شمول قراردادهای جدید در بندر حیرتان و امیدواریم به زودترین وقت شاهد امضای این قراردادها باشیم." اینکه چرا افزایش درآمدهای دولت و بیشتر شدن رشد اقتصادی تأثیر بر کاهش فقر در افغانستان نداشته است، رئیس بانک جهانی در افغانستان می گوید که رشد جمعیت افغانستان سه درصد است و رشد اقتصادی آن کمتر از سه درصد و اگر این وضع ادامه پیدا کند فقر بیشتر خواهد شد نه کمتر. 

مقالات

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد