شناسه خبر:10381
در عصری که ملل جهان رو به تکاملِ دیجیتالی‌شدن نهاده‌اند، افغانستان نیز به حیث یک کشور در حال رُشد، نمی‌خواهد از این قافله عقب بماند.

چرا تذکره‌ی الکترونیک؟

  • انداز قلم

9 جدی 1396 / در عصری که ملل جهان رو به تکاملِ دیجیتالی‌شدن نهاده‌اند، افغانستان نیز به حیث یک کشور در حال رُشد، نمی‌خواهد از این قافله عقب بماند. حکومت‌داری الکترونیک یکی از اهداف استراتژیک حکومت وحدت ملی است و توزیع شناس‌نامه‌های برقی به اتباع کشور، نخستین عنصر برای تهداب‌گذاری حکومت‌داری الکترونیک به شمار می‌رود. حکومت‌داری الکترونیک، بروکراسی پیچیده و زمان‌گیر در جوامعی با ساختار چندلایه‌ای را از بین برده و سهولت‌هایی را برای دریافت خدماتی چون پرداخت مالیات، اخذ و تجدید گواهی‌نامه‌ی راننده‌گی، ثبت ازدواج و سایر خدمات دولتی مهیا می‌ساز تذکره‌ی الکترونیک از ماده‌ی «پولی کاربونیت» ساخته شده که معلومات ابتدایی شخص مانند: نام، نام پدر، محل تولد و عکس به گونه‌ی «لایزرى» بر روی آن حکاکی می‌شوند. یک «چِپ» (کارت حافظه) نیز در عقب تذکره‌ی الکترونیک تعبیه شده که از طریق آن می‌توان خدماتی چون اخذجواز سیر، گواهی‌نامه‌ی راننده‌گی، خدمات صحی، پاسپورت و دیگر خدمات دولتی را دریافت کرد. از آن‌جایی که در تذکره‌های کاغذی، معایبى چون جعل و تزویر، نبود شفافیت، تشخیص نشدن دقیق نفوس، ثبت نشدن تولدات و فیات وجود دارد، با توزیع تذکره‌های الکترونیک، این معایب و سایر محدودیت‌های دیگر برطرف خواهد شد و این امر دولت را در مواردى چون تشخیص دقیق نفوس، پلان‌گذاری، سروی، ایجاد استراتژی‌های توسعه‌ای و دیگر امور حکومت‌داری، کمک می‌کند. از آن‌جایی که توزیع تذکره‌های الکترونیک، در کشور، یک پدیده‌ی تازه است، پس جا دارد که به گونه‌ی فشرده، در مورد چه‌گونه‌گی خانه‌پُری فورم‌های خانواده‌گی و انفرادی، معلوماتی ارایه شود. برای اخذ یک تذکره‌ی الکترونیک، خانه‌پُری فورم خانواده‌گی توسط رییس فامیل، خانه‌پُری فورم انفرادی توسط اعضای فامیل، ضمیمه کردن تذکره‌هاى کاغذى، تأیید هویت متقاضی توسط دو نفر افغان، و تسلیم‌دهی فورم‌ها به بخش تثبیت هویت اداره مرکزی ثبت احوال نفوس الزامی‌ است. متقاضیان مى‌توانند فورم‌ها را با رهنمودهاى مربوطه آن دانلود نموده و توسط کمپیو‌تر خانه‌پُری و پرنت کنند. بعد از تصدیق رییس فامیل و دوتن افغان که دارای تذکره تابعیت باشند که از جمله یکى از آن‌ها باید کارمند دایمى دولت ویا هم وکیل گذر باشد و بر حالى شغلى آن‌ها را اداره و یا ناحیه مربوطه تصدیق کند، و پس از تکمیل کردن ضمایم، فورم‌هاى فوق باید به نزدیک‌ترین مرکز نام‌نویسی و توزیع تذکره الکترونیک سپرده شود. پس از واگذاری فورمه‌هاى خانه‌پُرى شده به کارمندان یا مراکز اداره مرکزى ثبت احوال نفوس، شهروندان گرامى براى ثبت نام و اخذ تذکره الکترونیکى خویش باید منتظر تماس تلفنى از طرف اداره باشند. نخستین مرحله‌ی اخذ تذکره‌ی الکترونیک، خانه‌پُری فورم خانواده‌گی است. در این فورم، احوال تمام اعضای یک خانواده مشمول اعضای متأهل، مفقود شده، ساکنِ خارج از کشور و یا هم وفات شده‌، ثبت می‌شود. قابل یادآوری است که کارمندان اداره مرکزی ثبتِ احوالِ نفوس، در هر ناحیه، فورم‌های انفرادی و خانواده‌گی را به خانواده‌ها در عقبِ درب منازل‌شان، تسلیم می‌کنند و پس از خانه‌پُری فورم‌ها، دوباره آن‌ها را تسلیم می‌شوند. در صورتی‌که یک شخص ١٨ یا بالا‌تر از ١٨ سال سن داشته باشد و تنها زنده‌گی کند و یا والدینش وفات کرده باشند، به حیث رییس خانواده قلم‌داد می‌شود و می‌تواند همه‌ی اعضای خانواده، مشمول اسامی والدین خود را درج فورم خانواده‌گی کند. اسامی فرزندان ازدواج کرده (پسر/دختر) که همراه با والدین و یا جدا از آن‌ها زنده‌گی می‌کنند، در فورم والدین درج می‌گردند، اما برای آن‌ها نیز یک فورم خانواده‌گی جداگانه توزیع می‌گردد تا به‌حیث یک خانواده‌ی مستقل، درج سیستم شوند. پس از آن که اسامی اعضای خانواده درج فورم شود و در سیستم ثبت گردد، آوردن تغییرات بدون موارد استثنایی، امکان‌پذیر نیست، بنا بر این اسامی اعضای خانواده باید بسیار دقیق در فورم خانواده‌گی نوشته شوند. هم چنین معلومات مربوط به هر عضو یک خانواده در فورم انفرادی درج می‌شود و متعاقباً ثبت سیستم می‌گردد، زیرا به رویت آن برای فرد مذکور، تذکره‌ی برقی و شماره‌ی خاص این نوع تذکره صادر می‌گردد. بهتر آن است که تخلص و یا نام خانواده‌گی درج فورم انفرادی گردد، چرا که آوردن تغییرات در معلومات شخصی، پس از چاپ تذکره به آسانی امکان‌پذیر نیست. برای تائید هویتِ هر متقاضی، دو افغان که سن‌شان ١٨ و یا بیشتر از آن باشد، می‌توانند فورم انفرادی را تصدیق کنند. از میان دو تصدیق کننده، یکی آن باید کارمند برحال دولت و یا وکیل گذر باشد و اداره مربوطه بر روی امضا و عکس آنان مُهر تأییدی بزند. در عین حال، اداره‌ی مربوطه روی عکس شخص متقاضی که در فورم انفرادی نصب است نیز تاپه و یا مُهر کند. درج دو شماره‌ی تماس فعال شخص متقاضی در فورم انفرادی، به منظورِ اطلاع‌رسانی، ضروری است. در صورتی که تذکره‌ی الکترونیک کسی مفقود شود و یابنده، آن را به یکی از مراکز اداره‌ی مرکزی ثبت احوال نفوس تسلیم نماید، جهت دریافت دوباره‌ی تذکره به واسطه‌ی همان دوشماره تلفون درج شده در فورمه‌ها با شخص تماس گرفته خواهد شد. مرحله‌ی تثبیت هویت و توزیع تذکره‌های الکترونیک مراحل تثبیت هویت متقاضی، پس از تطبیق تذکره‌ی کاغذی دست‌داشته‌ی متقاضى با کتاب اساس، و ارجاع تثبیت هویت او به یک کمیته‌ی مشترک، در صورت نبود تذکره‌ی کاغذی، تأدیه‌ی پول خدمات و هم‌چنان نام‌نویسی و اخذِ بایومتریک و درج نتیجه‌ی آن به سیستم، تکمیل می‌شود. براساس تخمینِ تعداد نفوس نواحی شهر، مرکزهای توزیع تذکره‌های الکترونیک ایجاد شده و نظر به پلانِ طرح شده و ضرورت، به تعداد این مراکز، افزوده خواهد شد. پس از پایان مراحل نام‌نویسی، به واسطه‌ی کارکنان اداره‌ی ثبت احوال نفوس، به متقاضیان تذکره‌ی الکترونیک، در مورد زمانِ دریافت و مراجعه به مراکز فوق، اطلاع‌رسانی می‌شود. سپس، متقاضیان به نزدیک‌ترین بخش توزیع مراکز نام‌نویسی مراجعه می‌کنند، رسید تأدیه‌ی پول خود را گرفته و پس از تطابق تذکره‌ی الکترونیک با نشان انگشت متقاضی، می‌توانند شناس‌نامه‌ی برقی خود را رسماً تسلیم شوند. روند ملی توزیع تذکره‌های الکترونیک، با صدور نخستین تذکره به رییس‌جمهور و رییس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان به زودی آغاز خواهد شد. این پروسه‌ى ملى بزرگ و افغانستان‌شمول تعریفى معیارى و بر اساس فاکتورهاى پذیرفته شده‌ى جهان امروز براى هویتِ تمام اتباع کشور، بنیان‌گذار شهروندى فعال و حکومت‌دارى نوین خواهد بود.

مقالات

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد