شناسه خبر:10426
حل مشکلات مالیه دهنده‌گان و افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور از اهداف راه‌اندازی برنامه‌ها در هفته مالیات در کشور گفته می‌شوند.

سهم درآمدهای ملی از تولید ناخالص داخلی تنها ۱۱ درصد است

  • انداز قلم

17 جدی 1396 / حل مشکلات مالیه دهنده‌گان و افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور از اهداف راه‌اندازی برنامه‌ها در هفته مالیات در کشور گفته می‌شوند. معین عواید و گمرک‌های وزارت مالیه در آغاز هفتۀ مالیات در کشور می‌گوید که با وجود افزایش درآمدهای ملی اکنون هم سهم درآمدهای ملی از تولید ناخالص کشور بسیار اندک است و در این بخش افغانستان از کشورهای عقب‌مانده به‌شمار می‌رود. مسؤولان این وزارت می‌گویند که برای افزایش درآمدهای ملی و تشویق مالیه دهنده‌گان به پرداخت مالیات، معافیت‌های مالیاتی را به سرمایه‌گذاران تازه کار فراهم خواهند ساخت. معین وزارت مالیه می‌گوید که در حال حاضر سهم درآمدهای ملی از تولید ناخالص کشور یازده درصد است. نجیب‌الله وردک، در این باره افزود: «درحال حاضر متأسفانه ما از کشورهای افریقایی هم عقب استیم در درآمدهای ملی ما از اقتصاد ناخالص مان.» بربنیاد یافته های وزارت مالیه، تولید ناخالص افغانستان سالانه در حدود ۲۲میلیارد دالر می رسد؛ از این میان، سهم درآمدهای ملی که از سوی وزارت مالیه گردآوری می شود، ۱۱درصد این درآمد ها را تشکیل می دهد. گفته می شود، فرارمالیاتی و ناتوانی حکومت در جمع آوری مالیه، از علت های پایین بودن درآمدهای ملی هستند. در حالی که در کشورهای همسایۀ افغانستان مانند پاکستان، سهم درآمدهای که از سوی وزارت مالیه این کشور گردآوری می شود، درتولید ناخالص این کشور بیش از ۱۸ درصد است با آن که پاکستان هم یکی از کشورهایی است که فعالیت های اقتصادی غیر رسمی وغیرقانونی درآن بیشتر است، اما وضیعت این کشور از افغانستان بهتر است. به همین ترتیب، کشورهای افریقایی که عقب مانده ترهستند، سهم درآمدهای ملی شان در تولید ناخالص ملی، تا ۱۵درصد است که بازهم از افغانستان با وضیعت بهتر قرار دارند. وزارت مالیه افغانستان به این باور است که حداقل، افغانستان باید تا ۱۸ درصد سهمش را در تولید ناخالص ملی داشته باشد. این وزارت می گوید که سهم درآمدهای ملی که از سوی این وزارت گردآوری می شود در تولید ناخالص ملی در سال های پیش، از ۱۰ تا ۱۱درصد بوده است و این وزارت تلاش دارد که این وضیعت را بهترسازد. در همین‌حال، نماینده‌گان بخش خصوصی از حکومت می‌خواهند که برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور حکومت روند پرداخت مالیات را در نهادهای مالیه‌گیری ساده سازد. صیام پسرلی، سخن‌گوی اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید: «حکومت باید برنامه‌هایش را برای افزایش درآمدهایش و جلوگیری از فرار مالیاتی بیشتر و بهتر بسازد.» ازسویی‌هم، مسؤولان این وزارت می‌گویند که برای آگهی‌دهی لازم به مالیه‌دهنده‌گان در کشور برنامه‌های لازم را روی‌ دست دارند. آنان می‌گویند که قراراست با تصویب تعدیلات در قوانین خدمات مالیاتی و مالیات برعواید ازسوی مجلس معافیت‌های سه‌ساله به سرمایه‌گذاران تازه‌کار، داده شوند. حبیب‌الله زدران، رییس عمومی عواید وزارت مالیه، می‌گوید: «ما برنامه‌های زیادی در این یک هفته داریم برای آگهی‌دهی به مالیه‌دهنده‌گان حتا به مدارس و مساجد برای تبلیغ دربارۀ مالیات برنامه‌ها داریم که عملی خواهند شد.» در نخستین روز هفتۀ مالیات در کشور وجود فساد اداری در نهادهای که مالیات گردآوری می‌کنند، دشواری‌ها در قوانین مالیاتی و نبود آگهی‌های مالیه‌دهنده‌گان از این قوانین از چالش‌های بزرگ گفته شده‌اند.

مقالات

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد