شناسه خبر:10536

کارایی و پایداری‌نداشتن برنامه‌های معیشت در کشور

  • انداز قلم

5 دلو 1396 / در این یافته‌ها آمده‌است که راهکارهای کارساز و مؤثری برای مدیریت زمین‌ها و جلوگیری از نزاع کوچیان و ده‌نشینان، روی دست گرفته نشده‌اند. یافته‌های نخستین پژوهش «واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان» در بخش مدیریت منابع طبیعی نشان می‌دهند که برنامه‌های معیشت، بدیلی‌که برای جلوگیری از کشت کوکنار از سال‌های به‌دین‌سو به‌راه انداخته شده‌اند، مؤثریت و پایداری دوامدار ندارند. بربنیاد یافته‌های این پژوهش، افزون‌ بر کابل، در شش ولایت دیگر نزاع میان کوچیان و ده‌نشینان بر سر مالکیت و استفاده از زمین وجود دارند و کشاورزان در بخش‌هایی از کشور، به گروه‌های مختلف از زمین و منابع آبی‌شان، عشر یا مالیه می‌پردازند.  اورزلا نعمت، رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، می‌گوید: «یافتۀ مشخص ما در رابطه با طرح‌ها و برنامه‌های بدیل معیشت این است که این برنامه‌ها پایداری دوامدار نداشته، مسلۀ دسترسی دهقانان را به بازارها درنظر نگرفته و در جریان تطبیق برنامه موثر بوده این برنامه‌ها، ولی به‌محض که برنامه تمام شده در حقیقت در آن مناطق ما دیده‌ایم که کشت خشخاش، به‌مراتب بیشتر شده‌است.»  در همین‌حال رییس اتحادیۀ اروپا در افغانستان می‌گوید که افغانستان از ره‌گذر منابع طبیعی، یک کشور غنی است و مدیریت این بخش برای توسعه اقتصادی این کشور، بسیار مهم است.  پیری مایدون، سفیر و رییس اتحادیۀ اروپا در افغانستان، می افزاید: «این بخشی از تلاش‌های جهانی ما در راستای رشد پایدار و اشتغال‌زایی در افغانستان است. این یکی از سه‌بخش کمک‌های‌مان است و ما آن‌را بسیار مهم می‌دانیم.» از سویی‌هم، وزیر زراعت و آب‌یاری با انتقاد از آن‌چه‌که کمبودی‌های این پژوهش می‌گوید از واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می‌خواهد که هدفش را از راه‌اندازی این پژوهش روشن سازد و برای مشکلات، راه‌های حل نیز پیشنهاد کند.  نصیراحمد درانی، وزیر زراعت و آب‌یاری، بیان داشت: «کسی را که مصاحبه شده، از عمر یا نسل نزاع است و شامل دوبخش نزاع است. چطور باور می‌کنید که دوجانبی‌که شامل نزاع باشند، از آنان شما یک کلمۀ واقع‌بینانه بشنوید؟»  واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، اما می‌گوید که این پژوهش سه‌سال زمان می‌برد و یافته‌های آن پس از دو سال دیگر، نهایی خواهند شد.

مقالات

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد