شناسه خبر:10562

افغانستان در شفافیت بودجه جایگاه دوم را بدست آورد

  • انداز قلم

12 دلو 1396 / افغانستان در شاخص شفافیت بودجه در سال ۲۰۱۷ که از سوی سازمان بین المللی مشارکت بودجه منتشر شده در بین شش کشور مورد مطالعه در منطقه، در جایگاه دوم قرار گرفته است. وزارت مالیه گفته است اکلیل حکیمی وزیر مالیه روز گذشته در نشست سازمان بین المللی شفافیت(IBP ) که در مقر بانک جهانی در شهر واشنگتن(امریکا) برگزار شد، در مورد کارکردهای اصلاحی افغانستان در زمینه شفافیت بودجه صحبت کرده است. در این نشست سروی این سازمان در مورد شاخص شفافیت بودجه کشورها در سال ۲۰۱۷ میلادی ارایه شد. مطابق با این سروی، افغانستان در بخش شفافیت بودجه از ۱۰۰(نمره اعلی)، ۴۹ گرفته است که بالاتر از نمره اوسط جهانی(۴۲) است و در سطح منطقه آسیای جنوبی بعد از نپال در جایگاه دوم قرار گرفته است.  همچنان، افغانستان در بخش مشارکت مردم در روند بودجه از ۱۰۰، ۱۵ و در بخش نظارت بودجه از ۱۰۰، ۴۳ گرفته است. سازمان بین المللی مشارکت بودجه خاطر نشان کرده است که افغانستان هنوز هم معلومات در مورد بودجه کشور را به شکل محدود به مردم ارایه می کند و باید به منظور بهبود شفافیت بودجه مطابق با یک جدول زمانی به مردم معلومات بدهد، زمینه نظارت بیشتر از بودجه و فرصت بیشتر تبادل دیدگاه مردم در مورد آن را فراهم سازد. سازمان بین المللی مشارکت بودجه، بودجه ملی کشورها را در سه حوزه شفافیت، مشاركت و نظارت می كند. در سال گذشته میلادی(۲۰۱۷) ۱۰۲ کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفته است مقایسه نمره ۴۹ افغانستان در بخش شفافیت بودجه در سال ۲۰۱۷ با  نمره ۸ در سال ۲۰۰۸، نشان می دهد که در این زمینه تا چه اندازه اصلاحات عملی شده است. بنابر یافته های سازمان بین المللی مشارکت بودجه، میزان شفافیت بودجه افغانستان از ۱۰۰ نمره، در سال ۲۰۰۸، ۸، ۲۰۱۰، ۲۱، ۲۰۱۲، ۵۹، و در سال ۲۰۱۵، ۴۲ بوده است. وزارت مالیه گفته است که انتظار می رود با توجه به اصلاحات همه جانبه در بودجه ملى سال ١٣٩٧ (۲۰۱۸) و تطبيق مؤثر آن، افغانستان در سال آینده در رده هاى بلندتر شفافیت بودجه در سطح جهان قرار بگیرد. بودجه سال ۱۳۹۶ کشور ۲۶۸ میلیارد افغانی بود که (۴ میلیارد دالر) به عنوان بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد افغانی (۲.۴ میلیارد دالر) بودجه توسعه‌ یی در نظر گرفته شده بود.

مقالات

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد