شناسه خبر:10680

بانک توسعۀ آسیایی منابع مالی پروژۀ «تاپ» را فراهم می‎کند

  • انداز قلم

12 حوت 1396 / پروژۀ تاپ، پروژۀ انتقال یک هزار میگاوات برق ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان است که در کنار لولۀ گاز، خط آهن و فایبر نوری، از دهلیز اقتصادی «تاپی» می گذرد. رییس بانک توسعه آسیایی در افغانستان، می گوید که این بانک به تمویل پروژۀ «تاپ» متعهد است و برای انجام بررسی های امکان سنجی این پروژه و نیز مشخص کردن هزینه ها و درازای سیم های انتقال برق، کمک می کند. پروژۀ تاپ، پروژۀ انتقال یک هزار میگاوات برق ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان است که در کنار لولۀ گاز، خط آهن و فایبر نوری، از دهلیز اقتصادی «تاپی» می گذرد. شرکت برشنا، هزینۀ عملی سازی این پروژه را در خاک افغانستان، ۷۰میلیون دالر گفته است. سمیول تومیوا، رییس بانک توسعه آسیایی در افغانستان در این باره می گوید: «گذشته از سودمندی‌های برق‌رسانی بیشتر، این همکاری اقتصادی خوبی میان این کشورها است. از این‌رو، هنگامی‌که ما همکاری اقتصادی خوبی میان کشورها را داریم، نمایانگر اهمیت زیاد موضوع است؛ همه‌چیز، مسائل امنیتی و مسائل سیاسی، حاشیه‌یی می‌شوند و همکاری خوبی میان این کشورها ایجاد می‌گردد که ثبات منطقه را به‌ارمغان خواهد ‌آورد.» از سویی هم شرکت برشنا، تأمین انرژی برق و فراهم شدن زمینه های کار را برای شماری از باشنده گان کشور از سودمندی های دیگر این پروژه برای افغانستان می گوید. وحیدالله توحیدی، سخن گوی شرکت برشنا گفت: «سب استیشن هایی که در هرات، کندهار و هلمند ساخته می شوند، از این ایستگاه ها ما می توانیم برقی اضافی را که انتقال می دهیم به هموطنان عزیز ما در آن بخش ها توزیع کنیم.» وزارت انرژی و آب، پیش از این گفته است که افغانستان سالانه پنجاه میلیون دالر حق ترانزیت نیز از این رهگذر بدست خواهد آورد.

مقالات

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد