شناسه خبر:10957

ایجاد شبکه برای مدیریت هرگونه رویداد صحی در کشور

  • انداز قلم

4 میزان 1397 / این شیوه شبکه‌یی مدیریت رویدادها به کمک مالی سازمان جهانی بهداشت برای رسیده‌گی به موقع به رویدادها، پاسخ دهی و گزارشی دهی به موقع از رویدادها، ایجاد شده‌است. وزارت صحت عامه یک شیوه شبکه‌یی را برای مدیریت هر گونه رویداد در کشور، ایجاد کرده‌است. به کمک این شیوه که شیوه شبکه‌یی مدیریت رویدادها نام گذاری شده‌است، اطلاعات دقیق گردآوری شده از محل رویدادها بی‌درنگ، وارد صفحۀ انترنتی می‌شود تا بربنیاد آن آماده‌گی، پاسخ دهی سریع و به موقع و گزارش دهی از رویداد، انجام شود. این شیوه به گونه‌یی آماده شده‌است که اگر رویداد بزرگ باشد، هشداری به مرکز فرمان دهی در وزارت صحت عامه داده می‌شود. صفحه انترنتی این شیوه می‌تواند یک منبع اطلاعات دقیق از هرگونه رویداد و شمار تلفات آن در تمامی ولایت‎های کشور باشد. میر لیث مصطفی، رییس رسیده‌گی به رویدادهای مرکز فرماندهی عمومی و ادارۀ حالات عاجلد در این باره گفت: «ما این شیوه را به گونه تنظیم کردیم که اگر رویدادی بزرگ باشد، این شیوه هشدار می‌دهد.» برای ساخت این شیوه شبکه یی مدیریتی رویدادها یک میلیون دالر هزینه شده‌است. اطلاعات وارد شده دربارۀ رویدادها می‌تواند در مرکز فرماندهی این شیوه مدیریت شود تا روشن گردد که این اطلاعات در دستررس چی کسانی، قرار گیرد. ریچارد پیپرکورن، نمایندۀ دفتر سازمان جهانی بهداشت گفت: «ما همان گونه که گفته‌ایم، حمایت اوضاع اضطراری پزشکی مان را گسترش داده‌ایم و به گسترش آن ادامه خواهیم داد. ما به حمایت از ادامۀ فعالیت «سی‌سی‌سی» و «آی‌ام‌اس» ادامه خواهیم داد. ما از کارمندان و نیز در سطوح مختلف دیگر از آنان، حمایت می‎کنیم.» فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه گفت که با در نظر داشت وضعیت افغانستان، وجود یک شبکۀ مدیریتی رویدادها یک نیاز جدی است. او افزود: «شیوه‌یی که ایجاد شده‌است این توانایی برای ما می‌دهد که از رویدادها بی‌درنگ خبر شویم، تصمیم بگیریم، سریع عمل کنیم هماهنگی کنیم و از منابع محدودی که در اختیار ما است، استفاده اعظمی کنیم.» این شیوه شبکه‌یی مدیریتی رویدادها از مرکز فرماندهی آن در وزارت صحت عامه اداره  می‌شود و با تمام مرکزهای آن در ولایت‌ها با انترنت وصل است.

مقالات

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد