شناسه خبر:10964

بانک جهانی ۴۰۳ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

  • انداز قلم

2 عقرب 1397 / رییس بانک جهانی در افغانستان هدف اصلی این کمک‌ها کاهش فقر در کشور است. بانک جهانی چهار صد و سه میلیون دالر را به حکومت افغانستان کمک کرد. سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که این کمک‌ها در دو سال آینده در بخش‌های آموزش و پرورش، تحصیلات عالی و توانمند سازی زنان روستایی هزینه خواهند شد. بیش از ۷۵ درصد کمک‎های تازه بانک جهانی قرار است در بخش‎های آموزش و پرورش و تحصیلات عالی هزینه شوند. در همین حال رییس بانک جهانی برای افغانستان می‌گوید که در حال حاضر نیمی از مکتب‌ها افغانستان ساختمان ندارند و دختران و پسران به آموزش و پرورش دسترسی لازم ندارند. شبهام چودری، رییس بانک جهانی در افغانستان، گفت: «فکر می‌کنم که هیچ نوع همکاری برای کاستن فقر بهتر از سرمایه گذاری بالای آینده و نسل جوان نیست تا فقر را در افغانستان کاهش داد و این دقیقاً سه موردی استند که امروز ما این‌جا آن را تجلیل می‌کنیم.» همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، گفت: «واقعاً این چهار صد و سه میلیون دالر برنامه‌های اساسی که قوای بشری افغانستان را و خصوصاً خانم‌ها را یک عمل نیک خواهد بود.» دو صد و نود هشت میلیون دالر این کمک‌های بانک جهانی در بخش آموزش و پرورش هزینه می‌شود. سرپرست وزارت معارف می‌گوید که در حال حاضر در حدود سه میلیون و هفت صد هزار طفل در کشور از رفتن به مکتب محروم هستند. میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف، گفت: «به صورت کل هفت اعشاریه سه میلیون طفل از این برنامه اقراء و این کمک دو صد و نود هشت میلیون دالری  مستفید خواهند شد.» در حدود ۱۰۰ میلیون دالر این کمک‌ها در بخش توانمند سازی زنان روستایی و در حدود پنج میلیون دالر آن در بهبود کیفیت درسی در نهادهای تحصیلات عالی کشور هزنیه خواهد شد. محیب الرحمن کریمی، وزیر احیاء و انکشاف دهات، گفت: «این برنامه در پنج سال ما در حدود پنج هزار روستا را تحت پوشش قرار می دهیم و پنجاه هزار نفر از آن مستفید می‌شوند.» نجیب الله خواجه عمری، وزیر تحصیلات عالی، گفت: «این کمک‌ها از طریق وزارت تحصیلات عالی برای اعزام صد تن از اعضای کادر عملی از طریق بانک جهانی برای اخذ ماستری و برای پنجاه تن برای اخذ سند دوکتورا به مصرف خواهد رسید.» مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که  سرمایه‌گذاری برای توانمندسازی و آموزش زنان، راه مستقیم برای کاهش فقر، رشد متوازن اقتصادی و اجتماعی در کشور است.

مقالات

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد