شناسه خبر:11797

بازارسازی و سیاست دولت آینده ترامپ

  • انداز قلم

3 حمل 1399 / در دنیای امروز و فردا، بازار فضای طراحی قدرت سیاسی و هدایت افکار عمومی است. بسیاری از مردم می پندارند که بازار جای خرید و فروش یا ‌دادوستد میان خریدار و فروشنده است. این تصوری ساده انگارانه و ساده لوحانه از بازار است. بازار، فضای انتزاعی است که در آن فضا، خریدار و فروشنده می توانند همدیگر را بیآبند و با یکدیگر ارتباط داشته باشند. در دنیای امروز و فردا، بازار فضای طراحی قدرت سیاسی و هدایت افکار عمومی است. «بازاریابی» نمود عالی از شناخت محیط پیرامونی است. «بازارسازی» نمود عالی از قدرت سیاسی است. پیروز مبارزه در میدان رقابت سیاسی در جهان آینده کسانی هستند که این مفاهیم را بشناسند. در چهار سال گذشته نرخ رشد تولیدات درون امریکا مثبت بوده است. افزایش شغل، بازسازی زیر ساخت های امریکا، تعدیل تعرفه های گمرکی، صاحبان صنایع و بازرگان امریکایی را برآن داشته است که‌ به دنبال «بازارسازی» برای کالاها و برندهای امریکای باشند .از دلایل عمده ی تغییر سیاست اقتصادی و بازرگانی خارجی ایالات متحده، استخراج نفت شل است که ایالات متحده امریکا، به صادر کننده نفت تبدیل شد. سیاست دولت و رییس جمهور بعدی امریکا، بازاریابی و اگر نیاز باشد بازارسازی برای محصولات کالاها و برندهای امریکایی است. از سرزمین های که آمادگی برای بازارسازی را دارند غرب و جنوب غربِ آسیا و آسیای مرکزی می باشد که حدود ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد که در آینده این منطقه جهان در سیاست جهانی نقش چکش تعادل را خواهد داشت. از نشانه های این بازارسازی می توان به نکات زیر اشاره داشت:

-پروژه معامله قرن (طرح صلح و سازش فلسطینیان و اسراییل).

-تحریم‌ های شدید ایران که‌ با هدف بی ثباتی و تغییر نظام‌ حکومتی این کشور است.

-پروژه صلح در افغانستان و وارد کردن طالبان در این روند.

-اصلاحات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در دولت پادشاهی عربستان سعودی.

-افزایش تولید نفت و گاز کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه با آغاز بکار آرامکو در عربستان سعودی.

-نزدیکی سیاست خارجی هند به امریکا و افزایش مبادلات تجاری هند و امریکا.

رونق بخشی و توسعه دهلیز ترانزیت شمال به جنوب و برقراری یا تعریف مناسبات ترانزیتی گسترده میان روسیه، کشورهای آسیای میانه، قفقاز و افغانستان با هند و افریقا و جنوب شرق آسیا از طریق دهلیز شمال به جنوب می تواند در روند بازارسازی به سود و منفعت مردم منطقه بسیار سودمند باشد و از نفوذ کشورهای فرامنطقه ی بکاهد. به دلیل نبود ارتباطات گسترده اقتصادی و تجاری مردم عراق و سوریه با کشورهای دیگر، امکانات اقتصادی - مالی و ثروت این کشورها برای رویارویی با حوادث شوم کنونی کاهش یافت و در آغاز دچار ضعف اقتصادی و فقر شدند و سپس دچار مشکلات پیچیده سیاسی و ناامنی گسترده گردیده اند. از سوی دیگر با آغاز روند گسترش بازرگانی در غرب و جنوب غرب آسیا، منازعات یمن و سوریه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و زمینه برقراری صلح دوچندان می گردد.  شناخت فرآیند بازارسازی نیازمند شناخت روند تاریخی گسترش بازرگانی در سرتاسر جهان می باشد. برای فهم‌ این روند، چاره ی نیست تا شناخت دقیقی از روند دگرگونی بازرگانی بین المللی داشته باشیم. بهترین نمونه، بررسی تاریخی جاده ابریشم است .جاده ابریشم‌ ، یک کانال برای انتقال کالا نبود بلکه جاده ابریشم، تاریخ بشری را بلندی و‌مرتبت بخشید و مفاهیمی نو در مفکوره و اندیشه ی بشری از چین تا قلب اروپا را برانگیخت .جاده ابریشم ، نمود بازارسازی در روند تاریخی است .اما امروزه با گسترش ارتباطات، روند بازارسازی بسیار تند‌ و تیز خواهد بود به گونه ی که یک‌ انسان‌ در درازای عمر خویش از این تغییرات بهره مند خواهد شد.

مقالات

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد