شناسه خبر:10272
مقام ها در وزارت تجارت و صنایع می گویند که افغانستان می تواند با استفاده از راه ازبیکستان، کالاهایش را در بازارهای آسیای میانه به ویژه چین و روسیه عرضه کند و از این طریق داد و ستدش را گسترش دهد.

خوشبینی وزارت تجارت از امضای توافق‎نامۀ‎ ترانزیتی با ازبیکستان

  • انداز قلم

16 قوس 1396 / مقام ها در وزارت تجارت و صنایع می گویند که افغانستان می تواند با استفاده از راه ازبیکستان، کالاهایش را در بازارهای آسیای میانه به ویژه چین و روسیه عرضه کند و از این طریق داد و ستدش را گسترش دهد. وزارت تجارت و صنایع می گوید که با عملی شدن موافقت نامۀ ترانزیتی با ازبیکستان، افغانستان از راۀ این کشور با چین، روسیه و کشورهای دیگر آسیای میانه پیوند خواهد یافت و نیز ازبیکستان از دهلیز ترانزیتی افغانستان برای توسعۀ داد و ستدهایش با کشورهای آسیای جنوبی، بهره خواهد برد. این در حالی است که در سفر اخیر رییس جمهور غنی به ازبیکستان، موافقت نامۀ ترانزیتی میان افغانستان و ازبیکستان امضا شد. بربنیاد این موافق نامه، به افغانستان این فرصت فراهم شده است که بتواند کالاهایش را از طریق ازبیکستان به کشورهای آسیایی میانه برساند؛ در حالی که پیش از این، این فرصت فراهم نبود و تنها افغانستان می توانست از این کشورها مال وارد کند. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع در این باره می گوید: «مهم این است که ما از راه هایی که برای ما تعیین می شوند، هم از طریق موتر، هم از طریق خط آهن و هم از طریق هوا، کالاهای خود را ترانزیت کنیم و واگن هایی را که در کشور سومی است ما از آن ها استفاده کنیم، چون افغانستان واگن ندارد، این برای کاهش هزینه های ترانزیت و سرعت بخشیدن به ترانزیت کالاهای از طریق خط آهن بسیار مهم و مؤثر برای افغانستان خواهد بود.»     در حالی که با متوقف شدن روند واردات از چین با خط آهن، افغانستان برای وارد نمودن کالاها از چین دوباره به استفاده از بندر کراچی ناگزیر شده است، اما با آن هم بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع، با وجود مشکلات در این راه، داد و ستد بازرگانی میان افغانستان و چین بگونۀ چشم گیری رو به افزایش است و راه ازبیکستان آن را چند برابر خواهد ساخت. صیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع گفت می گوید: «(ترانزیت کالاها) از یک سو از راه پاکستان زمان زیاد می برد، راه دراز است و از سوی دیگر گاه گاهی که روابط سیاسی کشور با پاکستان خراب می شود در بندر کراچی به ما مشکلات ایجاد می شود، کالاهای ما توقف داده می شود و ما هزینه های زیادی را متقبل می شویم.»     اتاق تجارت و صنایع می افزاید که ازبیکستان افزون بر آن که راه رسیدن کالاهای افغانستان به چین و روسیه است، خود نیز بازار خوبی برای فراورده های کشور بوده می تواند. شبیر بشیری، رییس هیئت عامل شورای عالی صنایع در این باره می گوید: «سودمندی داشتن یک دهلیز ترانزیتی با ازبیکستان بستگی به تحرکات و عمل کردهای بخش های گوناگون اقتصادی در داخل افغانستان بستگی دارد. یک بعد بسیار مهم این دولت افغانستان است که می تواند با سیاست ها و عمل کرد هایش پشتیبانی کند تا میزان تولید در افغانستان بالا برود.»     ازبیکستان افزون بر استفاده از افغانستان برای رسیدن به آسیای جنوبی، با کمک به ساخت خط آهن هرات - مزار شریف، می خواهد که هرچه زودتر از راه دهلیز ترانزیتی افغانستان به ایران نیز پیوند یابد. بر این بنیاد، ازبیکستان از موافقت نامه ترانزیتی با افغانستان سود کمتر از افغانستان نخواهد برد.

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد