شناسه خبر:10433
در حال حاضر، یک دالر نزدیک به هفتاد افغانی و یک یورو به حدود هشتاد و چهار افغانی در بازارهای پایتخت تبادله می شوند.

تنش‎های سیاسی دلیل کاهش بهای پول افغانی است

  • انداز قلم

18 جدی 1396 / در حال حاضر، یک دالر نزدیک به هفتاد افغانی و یک یورو به حدود هشتاد و چهار افغانی در بازارهای پایتخت تبادله می شوند. بانک مرکزی، یکی ازعلت های اصلی کاهش یک باره گی بهای پول افغانی را در بازارها، به تنش‎ های اخیر سیاسی در کشور پیوند می دهد. رییس این بانک می گوید که به علت تنش های اخیر در کشور، گذشته از کاهش بهای پول افغانی در بازارها، بهای شماری از کالاها نیز افزایش یافته اند. خلیل صدیق در این باره می افزاید: «تنش های دوماه اخیر در کشور، یکی ازعلت های اساسی بلند رفتن بهای کالاها در بازارها و کاهش ارزش افغانی در برابردالر است و باید این مشکلات حل شوند؛ چون تأثیرات زیادی بر بهای کالاها می گذارد.» در حال حاضر، یک دالر نزدیک به هفتاد افغانی و یک یورو به حدود هشتاد و چهار افغانی در بازارهای پایتخت تبادله می شوند. رییس بانک مرکزی می گوید که برای ثبات افغانی در بازاهای ارز، این بانک تنها در ماه قوس، بیش از ۲۹۰میلیون دالر را به بازارعرضه کرده است. اما، صرافان سرای شهزاده کابل می گویند که در کنار کاهش مقدار دالری که در هر هفته از سوی بانک مرکزی به بازارها عرضه می شد، در روزهای اخیر روند تبادله دالر با کلدار پاکستانی و تومان ایرانی در کشور نیزافزایش یافته اند. محمد هاشم روضه یی، سخن گوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده اظهار داشت: «در حال حاضر در سیزده ولایت کشور کلدار می چلد و زمانی که بهای کلدار در برابر دالر کاهش میابد، مردم کلدار را به دالر تبادله می کنند که اینکار سبب کاهش دالر در بازارها و بالاخره بلند رفتن بهای آن می شود.» درهمین حال، شماری از آگاهان اقتصادی با درنظرداشت کاهش ارزش افغانی در بازارها می گویند که حکومت باید جلو قاچاق دالر را به کشورهای همسایه بگیرد. آنان می گویند که افزایش بهای دالر در بازارها، کسانی را که درآمد کم دارند و کسانی که درآمدهای ثابت دارند، زیانمند می سازد. حسیب الله موحد، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل گفت: «حکومت باید جلو مشکلات در بازارهای ارز را با سیاست های لازم بگیرد چون افزایش بهای دالر در بازارها به افراد کم درآمد و افرادی که درآمد ثابت دارند بیشتر زیان می رساند.» از سویی هم، بانک مرکزی با ارائه دست آوردهای سال جاری در بخش پولی و بانکی  در کشور می گوید که در این سال، ذخایر ارزی ناخالص کشور به ۸ میلیارد و ۱۵۴میلیون دالر رسیده است و نرخ تورم در سال جاری ۰۸.۳ درصد است. رییس بانک مرکزی، مقدار پول افغانی را که در اقتصاد کشور در گردش است، بیش از ۲۲۶ میلیارد افغانی می گوید .

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد