شناسه خبر:10443
شرکت برشنا می‌گوید که در ماه‌های پسین برق بیست و چهارساعته چهارصد و پنجاه مشترک این شرکت که در میان آنها مقام‌های بلند پایه دولت نیز استند، قطع شده اند و همزمان با کاهش پرچاوی ها درپایتخت، پرچاوی عادلانه نیز شده اند.

برشنا از خطر سقوط مالی مؤفقانه بیرون برآمد

  • انداز قلم

19 جدی 1396 / شرکت برشنا می‌گوید که در ماه‌های پسین برق بیست و چهارساعته چهارصد و پنجاه مشترک این شرکت که در میان آنها مقام‌های بلند پایه دولت نیز استند، قطع شده اند و همزمان با کاهش پرچاوی ها درپایتخت، پرچاوی عادلانه نیز شده اند.  امان الله غالب، رییس شرکت برشنا می‌گوید که  این شرکت از شش ماه بدینسو از خطر سقوط مالی که با آن روبرو بود، بیرون آمده است و اکنون ماهانه صد میلیون افغانی درآمد خالص دارد.  وی می‌گوید که هنوز هم بدهکاران این شرکت میلیاردها افغانی بدهی های شان را نپرداخته اند و معاون نخست رییس‌جمهور و رئیس شورای عالی صلح از این بدهکاران استند.  وی می افزاید که هراس افگنان افزون بر گردآوری پول‌های صرفیه برق در بخش‌های از پنج ولایت کشور، در تغییر و تبدیل کردن کارمندان این شرکت نیز مداخله می کنند.   رییس شرکت برشنا در مراسم امضای پنج پروژه خریداری تجهیزات، از دست آورد ها و چالش‌های یک سال پسین این شرکت سخن گفت.   او افزود در این یک سال ضایعات برق با هفت درصد کاهش به سی و سه درصد رسیده است و در شش ماه پسین از ده اعشاریه شش میلیارد بدهی‌ های این شرکت، دو اعشاریه پنج میلیارد آن گردآوری شده است.  غالب گفته است:"جناب معاون صاحب قبلی قرضدار استند که ما روان کردیم مکتوب رسمی به شواری عالی صلح، امیدوار استیم که تادیه شود یا اگر نمی شود ما گفتیم در جمع بدهی های دولت حسابش کنند. معاون صاحب اول فعلی هم (بدهکار) استند.  در همین حال، دفتر کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح کشور می‌گوید که بدیهی های دوره معاونیت ریاست‌جمهوری او مربوط دولت است وباید اداره امور آن را بپردازد. غالب گفت که نهادش در راستای مبارزه با فساد، استخدام های سلیقه یی در شرکت برشنا پایان یافته اند و سی و پنج تن از رئیسان و آمران این شرکت به علت کم کاری و فساد تبدیل شده اند.  امان الله غالب رییس شرکت برشنا گفت:"یک نفر را مثال می‌دهم که مأمور تحویل دار در یکی از بخش های ما بود. چهل و پنج یا پنجاه هزار معاش دارد. دو خانه در کابل دارد، سه خانه در بغلان دارد و موتر هم دارد. این پول ها از کجا شده اند؟ شکایت برای ما رسید و ما عاجل او را تبدیل کردیم. بیش از یک ماه من زیر فشار بودم که دوباره تبدیل شود. حتا از مخالفان مسلح برایم پیام رسید، پیام های شان است، که اگر او را دوباره در آن بخش نه گمارید، پایه برق را منهدم خواهیم ساخت." شرکت برشنا می‌گوید که در ماه‌های پسین برق بیست و چهارساعته چهارصد و پنجاه مشترک این شرکت که در میان آنها مقام‌های بلند پایه دولت نیز استند، قطع شده اند و همزمان با کاهش پرچاوی ها درپایتخت، پرچاوی عادلانه نیز شده اند.  محب الله مومند رئیس برق کابل گفت:"هیچ مأمور ما نمی تواند بدون همان جدولی که در وبسایت ما است، برقی کسی را قطع و یا هم وصل کند." از سویی هم رئیس شرکت برشنا در پیوند با قطع برق ترکمنستان می‌گوید که این برق تا پایان مذاکرات برای یک ماه دیگر تمدید شده است، اما می افزاید تا زمانیکه افغانستان برای تأمین برق خودش وابسته به کشورهای همسایه باشد، این احتمال وجود دارد که به علت های گونه گون، کشور با قطع برق روبرو شود. 

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد