شناسه خبر:10585

افزایش فابریکات ذوب آهن در کشور

  • انداز قلم

16 دلو 1396 / ریاست تجارت ولایت ننگرهار می‎گوید، قرار است فابریکه ذوب آهن جاوید افغان به زودی به سطح کشور فعالیت‌هایش را گسترش دهد و این دومین کارخانه بزرگ ذوب آهن به سطح کشور خواهد بود. شیر علم امله‌وال رئیس این اداره گفت، در حال حاضر این فاربریکه به سطح ننگرهار فعالیت داشته و قرار است به بسیار زودی از شهرک صنعتی شیخ مصری انتقال شده و فعالیت‎های خود را گسترش دهد. آقای امله‌وال می‎گوید، این کارخانه در حال حاضر دو ساعت فعالیت داشته و هفت تن سیخ گول تولید می‎کند و با فعالیت‎های جدیدش سطح تولیدات این فابریکه دو برابر افزایش می‎یابد. به‌گفته رئیس تجارت ولایت ننگرهار، پس از فابریکه خان ستیل این دومین فابریکه ذوب آهن است که حدود سه میلیون دالر روی آن سرمایه‌گذاری شده‎است.

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد