شناسه خبر:10602

خوشبینی اتاق تجارت از افزایش بهای میوه‏‏‏‎های افغانستان در هند

  • انداز قلم

20 دلو 1396 / از سویی هم، مسؤولان وزارت ترانسپورت می گویند که برای ایجاد سهولت های بیشتر ترانزیتی و بازرگانی میان افغانستان و ایران، به زودی نشستی مشترک میان دو کشور راه اندازی خواهند شد. بربنیاد یافته های اتاق تجار ت و صنایع، بخشی از میوه های تازۀ کشور که امسال از راه دهلیزهوایی به هند صادر شده اند، پنج برابر بیشتر از بهای آن در پاکستان، در بازارهای هند به فروش رسیده اند. مسؤولان اتاق تجارت و صنایع، در نخستین نمایشگاه ترانزیت و حمل و نقل که امروز در کابل برگزار شده بود، تأکید کردند که جستجوی راه های بدیل پاکستان، امسال به بازرگانان و کشاورزان کشور بسیار سودمند بوده است. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره گفت: «یک کیلو انگور را که ما در پاکستان به هشتار کلدار پاکستانی می فروشیم، در هندوستان به دوصد تا دوصد پنجاه کلدار هندی می فروشیم؛ ما اگر این میوه ها را به اروپا برسانیم باید به ده یورو به فروش برسند.» از سویی هم، شماری از شرکت کننده گان دیگر نخستین نمایشگاه ترانزیت و حمل و نقل، بر حل مشکلات ترانزیتی و ایجاد سهولت های بیشتری ترانزیتی و بازرگانی میان افغانستان و کشورهای جهان تأکید کردند. فوزیه احسان، معین وزارت ترانسپورت اظهار داشت: «تمام تلاش ما این است که مشکلات ما در بخش موافقت نامۀ مسیر بین المللی حمل و نقل داریم، حل شود.» درهمین حال، مسؤولان سفارت ایران در کابل بر گسترش همکاری های این کشور در بخش زیربناها و توسعه بازرگانی میان افغانستان و ایران تأکید کردند. سیدقاسم ذاکری، مستشار اقتصادی سفارت ایران در کابل گفت: «جمهوری اسلامی ایران نه تنها در احداث خطوط ریلی میان افغانستان و همایسگان شمالی این کشور را به نفع مردم منطقه می داند که از ادامه مسیر خط آهن پنج گانه به اضافۀ چین از مسیر افغانستان به سمت ایران، نیز حمایت می کند.» نخستین نمایشگاه ترانزیت و حمل و نقل، به هدف گسترش روابط بازرگانی و ترانزیتی در کشور راه اندازی شده است. هرچند حکومت درسال های اخیر در بخش ترازیت با کشورهای منطقه دست آوردهایی داشته است، اما اکنون هم مشکلاتی در بخش ترانزیتی با کشورهای منطقه به ویژه پاکستان وجود دارند.

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد