شناسه خبر:10651

تاپی و نگرانی از تأمین امنیت این پروژۀ حیاتی

  • انداز قلم

4 حوت 1396 / آگاهان اقتصادی، تاپی را برای آیندۀ افغانستان حیاتی می دانند و با اشاره به مشارکت پاکستان و دو کشور دیگر منطقه در این پروژه، می گویند که تاپی می تواند برای این کشورها منافع مشترک تعریف شود و برمبنای آن، امنیت در منطقه نیز تأمین خواهد شد. انتقال لولۀ گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند که به پروژۀ «تاپی» مشهور است، کار آن، امروز در ترکمنستان به اتمام رسید و این لوله رسمأ وارد خاک افغانستان شد. کار این پروژۀ بزرگ اقتصادی در حالی در ولایت هرات آغاز می شود، که ناامنی یکی از نگرانی های جدی برای عملی شدن این پروژه به حساب می آید. با توجه به مسیر عمتأ ناامن که این لولۀ گاز از آن عبور می کند، ریاست جمهوری اما می گوید که برنامه های ویژه یی را برای تأمین امنیت این پروژه به کار بسته اند. دواخان مینه پال، معاون سخن گوی ریاست جمهوری در این باره می گوید: «آنچه که برای نیروهای دولتی افغانستان مربوط می شود، این نیروها برای تأمین امنیت این پروژه آماده کامل دارند.» تاپی، پروژۀ اقتصادی و با اهمیت برای افغانستان است که در چارچوب آن، بیش از ۷۵۰ کیلومتر لولۀ گاز، در خاک افغانستان کشیده خواهد شد. آگاهان اقتصادی، این پروژه را برای آیندۀ افغانستان حیاتی می دانند و با اشاره به مشارکت پاکستان و دو کشور دیگر منطقه در این پروژه، می گویند که تاپی می تواند برای این کشورها منافع مشترک تعریف شود و برمبنای آن امنیت در منطقه نیز تأمین خواهد شد. تاج محمد تلاش، آگاه امور اقتصادی در این باره بیان داشت: «بیکاری‏ها را بسیار کم می‎کند، در سکتور زراعت، در سکتور صنعت و انرژی، بهترین شانس اقتصادی را برای افغانستان فراهم ساخته است.» با این همه، رییس جمهور غنی نیز به این باور است که پروژۀ تاپی، می تواند ثبات و امنیت در منطقه را ضامن شود و رشد اقتصادی را در افغانستان به ارمغان بیاورد. او که پیش از چاشت امروز در مراسم اختتام کار این پروژه در ترکمنستان صحبت می کرد، گفت: «تهداب سنک دیدگاه را گذاشتیم که در نتیجۀ آن ما با فقر، بی کاری، تندروی و بی امنیتی، موقف مشترک می گیریم.» لولۀ گاز ترکمنستان، با گذشتن از ولسوالی های کشک، انجیل، گذره، ادرسکن و شیندند ولایت هرات به ولسوالی های بالابلوک و بکوای ولایت فراه می رسد و سپس به ولسوالی دلارام، نیمروز و با گذشتن از ولسوالی های واشیر و نهر سراج هلمند، به ولسوالی های میوند، ژیری، ارغنداب، دامان و سپین بولدک کندهار می رسد. طالبان هم، در یک خبرنامه یی گفته اند که آنان درصورت نیاز، امنیت این پروژه را تأمین خواهند کرد؛ زیرا به باور این گروه، برای نخستین بار طرح این پروژه در زمان رژیم طالبان ریخته شده بود. طالبان، در این خبرنامه می افزایند که این پروژه، بیشتر از بخش هایی می گذرد که این گروه در آن جاها حضور دارند. 

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد