شناسه خبر:10671

عواید بندر حیرتان ۲۲ درصد رشد داشته است

  • انداز قلم

10 حوت 1396 / مسئولان اداره خدمات بندری حیرتان گفته اند که با توجه به‌ سطح افزایش تجارت در واردات و صادرات میزان عواید این اداره نسبت به سال گذشته تا مرز نزدیک ‌به ۲۳ درصد افزایش داشته است. پس از کاهش نسبی نا امنی در چند ولایت شمال، مسئولان بندر تجارتی حیرتان در بلخ از افزایش درآمد شان خبر می‌دهند. کاظم مهرزاد، معاون اداره خدمات بندری حیرتان، گفت که میزان درآمد آنها از ناحیه واردات و صادرات کالاهای تجارتی به کشورهای آسیایی میانه نسبت به سال‌های گذشته تا ۲۲،۳ درصد افزایش یافته است. به‌گفته معاون اداره خدمات بندری حیرتان، یا آستراس در سال ۹۶ هجری‌ شمسی حجم واردات کالاهای تجارتی به بیشتر از دو میلیون هشت‌ صد و چهل تُن می رسد و حجم صادرات اموال به یک ‌صد و پانزده تُن رسیده است. درحالیکه درسال گذشته حجم واردات و صادرات کمتر ازاین رقم بود. کاظم مهرزاد گفت "درسال ۱۳۹۵ هجری شمسی ما ۱۱۵،۲۳۳ تُن اموال از جانب افغانستان به آسیای میانه صادرات داشتیم و در بخش واردات ما ۲ میلیون ۸۴۰ هزار ۱۴۴ تن واردات داشتیم. عواید بدست آمده درسال ۹۶ هجری شمسی ۶۶۲ میلیون ۸۹۵ هزار ۲۶۰ افغانی عواید داشتیم. و ۲ میلیون ۴۷۹ هزار ۷۵۸ دالر امریکایی عواید داشتیم که درسال مالی ۹۶ ما در اموال صاداراتی ۲۳۱ فیصد تزیید داشتیم و در واردات ۷،۸ فیصد تزیید داشتیم که عواید بدست آمده ما ۲۲،۳ فیصد و در بخش دالری ۵۳ فیصد افزایش در عواید را نشان می دهد." به‌گفته معاون اداره خدمات بندری حیرتان، با افزایش حجم واردات و صادرات کالاهای تجارتی از این بندر برای نزدیک به ‌یک ‌هزار تن زمینه‌ کار نیز مساعد گردیده است. مسئولان اداره خدمات بندری حیرتان در ولایت شمالی بلخ می‌گویند که با ساخت و ایجاد پورت یا بندر جدید برای صادارت اموال به کشورهای آسیای میانه خبر می‌دهند. آقای مهرزاد گفت "دربخش صادارت یک پورتی که از سابق ها از بین رفته بود دوباره آن را بازسازی کردیم. پورت نمبر سه را فعال کردیم بصورت معیاری و با خط های آهن جور کردیم. ما فعال سه هنگر آماده بخش صادارت داریم تا با امکانات گسترده برای صادرات به کشورهای آسیای میانه آمادگی داشته باشیم". مسولان این اداره در شهرک بندری حیرتان می‌گویند که با توجه به سطح تجارت در این بخش کشور؛ آنها توانایی تخلیه و بارگیری بیشتر از دو صد واگن در روز را دارند. فاضل انور، یک تن از آگاهان امور گفت درصورتی که دولت برای جلوگیری از قاچاق و فساد در بنادر تمرکز کند، میزان اشتغال‌زایی افزایش خواهد یافت. فاضل انور گفت "اول باید حکومت زمینه این را مساعد بسازد که امنیت در شاهراه ها تامین شود تاثیر بالای اقتصاد دارد و بحث دوم قاچاق و فساد اداری است. درصورتی که جلوش گرفته شود، ما شاهد رشد تجارت در افغانستان خواهیم بود." به‌باور کارشناسان اقتصادی، نبود امنیت و موجودیت فساد اداری و قاچاق از عوامل کاهش درآمد در بنادر تجارتی کشور به حساب می‌آید.

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد