شناسه خبر:10684

فایبرنوری در کنار لولۀ گاز پروژۀ تاپی کشیده خواهد شد

  • انداز قلم

13 حوت 1396 / کیبل فایبرنوری با درازی بیش‌ از ۷۰۰کیلومتر، از پنج ولایت کشور می‌گذرد و هزینۀ آن هم شامل هزینۀ پژوۀ «تاپی» است. مسؤولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، می‌گویند که هم‌زمان با کشیده‌شدن لولۀ گاز ترکمنستان در چارچوب پروژه «تاپی»، فایبرنوری نیز در کنار این پروژه از ترکمنستان تا هندوستان، کشیده خواهد شد. خان‌زمان امرخیل، مشاور ارشد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، کشیده‌ شدن کیبل فایبرنوری از ترکمنستان تا هندوستان را، جزء پروژۀ تاپی می‌دانند که با به‌کارشدن آن، گذشته از مدیریت این پروژه، خدمات معیاری و با سرعت بلند انترنتی در مسیر این لوله نیز، فراهم خواهند شد: «این فایبرنوری‌ که کشیده می‌شود، از یک‌سو برای‌ فایبرنوری خودمان یک پشتوانه است و دیگر این‌که ما از این فایبر برای کشور همان‌گونه که از گاز آن استفاده می‌کنیم و نه‌تنها ما پول ترانزیتی آن‌را به‌دست می‌آوریم، مردم‌مان هم از این می‌توانند استفاده کنند.» به گفتۀ وی، فایبرنوری تاپی به شبکۀ فایبرنوری کشور پیوند داده خواهد شد. در همین‌حال، شماری‌ از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که برای رسیده‌گی به نیازهای کشور در بخش خدمات معیاری انترنتی، وزارت مخابرات افزون‌ بر بهره‌برداری از فایبرنوری که در چارچوب پروژۀ تاپی به کشور می‌رسد، برنامه‌های دیگری را نیز روی‌ دست گیرد. محمدعلی مشعل، آگاه امور اقتصادی، می‌گوید: «فایبرهای نوری در کشورها به کثرت استفاده می‌شوند، و بازار ۳۰میلیون نفوس افغانستان، نیاز بسیار شدیدتر از یک کیبلی است که از طریق ترکمنستان و از طریق پروژۀ تاپی عبور می‌کند. این می‌تواند صرف بخشی اندک از نیازهای مردم افغانستان را تأمین بکند، اما نیازهای اساسی افغانستان نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و مهم‌تری دارد که در جا‌های مختلف دیگر هم از این استفاده شود.» بربنیاد اطلاعات وزارت مخابرات تکنالوژی معلوماتی، در حال حاضر شبکۀ فایبرنوری که منبع اصلی ارایه خدمات فناوری و مخابراتی در کشور است، در ۲۵ولایت کشور توسعه داده شده‌است و این وزارت می‌گوید که تا پنج‌سال دیگر با عملی‌شدن پروژۀ «دیجیتال کاسا» که با تمویل بانک جهانی عملی می‌شود، شبکۀ فایبرنوری در تمامی ولایات کشور استفاده خواهد شد.

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد