شناسه خبر:10707

هماهنگی خوب و پالیسی واحد راز بهبود سکتور صحی کشور

  • انداز قلم

20 حوت 1396 / بانک جهانی اخیراً با نشر گزارشی اعلام داشت که افغانستان، با وجود ناامنی هایش، در بخش صحی دست آوردهای چشمگیری داشته است. در این گزارش که اوایل ماه مارچ به نشر رسید، آمده است که پیشرفت ها در ارایۀ خدمات صحی از سال ۲۰۰۳ بدینسو در افغانستان، حتی در مناطق ناامن، بهبود قابل ملاحظه ای داشته است. داکتر فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه، میگوید که این پیشرفت ها در اثر "تلاش و هماهنگی خوب بین دولت و موسسات ارایه کنندۀ خدمات و کمک کننده ها" و نیز توافق روی پالیسی واحد و اولویت های مشخص شده، بوده است. داکتر فیروز ضمن اشاره به ارقام امیدبخش در گزارش بانک جهانی راجع به افغانستان، گفت که تا نایل آمدن به هدف اصلی در بهبود خدمات صحی در این کشور، "هنوز هم راه دراز در پیشرو است". وزیر صحت افزود که با ایجاد کمیتۀ تدارکات ملی، اکنون تمام قراردادهای وزارت صحت عامه از طریق کمیتۀ یاد شده بررسی و مرور گردیده و به دلیل رقابت آزاد "بر اساس کیفیت کار و ارزان بودن عرضۀ خدمات صحی"، در پروسۀ عقد قرارداد ها شفافیت وجود دارد. آقای فیروز همچنان گفت که وزارت صحت، سکتور سیاسی نبوده، و خدمات صحی را در سراسر کشور، حتی به خانواده های شورشیان نیز فراهم می آورد. او افزود که عرضه کنندگان خدمات صحی، موسسات غیردولتی اند، اما از سوی دولت و امدادگران، تمویل میشوند.

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد