شناسه خبر:10755

طالبان از روسیه پول خواسته اند

  • انداز قلم

9 حمل 1397 / کابلوف می گوید که رهبران طالبان خواهان گفت وگوهای صلح با حکومت افغانستان هستند و در حال حاضر آن ها فراخوان صلح  کابل را زیر بررسی دارند. ضمیر کابلوف، نمایندۀ ویژۀ روسیه برای افغانستان می گوید که مقام های این کشور دیدارهایی با نماینده گان طالبان داشته اند و در این دیدارها، گروه طالبان از روسیه پول درخواست کرده اند. کابلوف ادعا می کند که نماینده گان طالبان به مقام های روسی گفته اند که آنان از این کشور جنگ افزار نه بلکه پول می خواهند تا با این پول آنان از نیروهای امنیتی افغان جنگ افزار بخرند. وی در این باره می افزاید: «طالبان می گویند که هرگاه  شما برای ما جنگ افزار بدهید نمی گیریم چرا که به جنگ افزارهای ما نیاز ندارند. آنان می گویند که برای ما پول بدهید، ما جنگ افزارها را از انبارهای ارتش و پولیس افغانستان می خریم.» این دیپلومات روس، ادعای مقام های امریکایی را دربارۀ فراهم سازی کمک های لوژستیکی به طالبان رد می کند و آن را پنهان سازی شکست واشنگتن در جنگ افغانستان می داند. کابلوف اما دربارۀ زمان و مکان دیدارهای مقام های روسی به گروه طالبان جزییات بدست نمی دهد. این دیپلومات روس همچنان می گوید که روسیه درخواست پول از سوی طالبان را نپذیرفته است: «آنان دربارۀ آوازهای که از پاکستان مهمات دریافت می کنند خندیدند. در زمان حضور شوروی مجاهدین جنگ افزار ازطرف پاکستان دریافت می کردند، اما طالبان اکنون همه چیز را از داخل افغانستان می خرند.اگر طالبان از ما پول بخواهند پاسخ ما همیشه این است که پوزش می خواهیم ما پول نداریم.» این در حالی است که پیش از این، مقام های حکومت افغانستان و ایالات متحده بارها از ارتباط روسیه با گروه طالبان خبر داده اند. در بسیاری از موارد حتی ادعاهایی مطرح شدند که این کشور جنگ افزار و نیز پول در اختیار طالبان قرار می دهد. اما، کابلوف می پذیرد که با گروه طالبان تماس هایی دارند و دلیل آن را هم تأمین امنیت سفارت روسیه در کابل و حفاظت از شهروندان روسیه در افغانستان می گوید؛ با این همه طالبان تاکنون این گفته ها را تائید نکرده اند. در همین حال، شماری از آگاهان امور در افغانستان، به این باوراند که روسیه تلاش می کند به این بهانه ها پشتیبانی هایش از گروه های هراس افگن در افغانستان را پنهان سازد.

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد