شناسه خبر:10837

کابل و جاکارتا در تلاش گسترش روابط اقتصادی هستند

  • انداز قلم

20 ثور 1397 / سفارت اندونیزیا در کابل، می‌گوید که در نمایشگاه سالانه بازرگانی این کشور، امسال بیش‌از ۲۰۰ بازرگان از افغانستان شرکت خواهند کرد. مسؤولان وزارت تجارت و صنایع اندونیزیا، از توسعۀ روابط بازرگانی میان افغانستان و اندونیزیا در آینده‌های نزدیک، خبر می‌دهند. مسؤولان این وزارت می‌گویند که درحال حاضر، بازارهای اندونیزیا به فرآورده‌های افغانستان نیاز دارد و این کشور می‌کوشد با زمینه‌سازی برای صادرات و واردات میان دوکشور، حجم بازرگانی افغانستان و اندونیزیا را به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش دهند. اریانا تریمیتریاکودو، رییس بخش بازرگانی وزارت تجارت و صنایع اندونیزیا، گفت: «ما هردوکشورهای مسلمان استیم، ما به بسیاری‌از تولیدات‌؛ مانند: صنایع نساجی، داروهای گونه‌گون در بازارهای افغانستان نیاز است و بسیار از تولیدات افغانستان می‌تواند در بازارهای‌مان جایگاه خوبی داشته باشند.» ازسویی‌هم، سفارت اندونیزیا در کابل، برای کارمندان ادارۀ توسعه صادرات و شماری‌از بازرگانان افغانستان، برنامۀ آگهی‌دهی از قوانین، تعرفه گمرکی و شیوه‌های بازرگانی با اندونزیا را به‌راه انداخته‌است. مسؤولان سفارت اندونیزیا می‌گویند که با درنظرداشت گرمی روابط بازرگانی، سیاسی و اجتماعی میان دوکشور، تلاش دارند که شمار بازرگانان افغانستان را که قراراست در بزرگترین نمایشگاه در شهر جاکارتا شرکت کنند، به دوبرابر افزایش دهند. سام آریادی، مسؤول امور اجتماعی و عامه در سفارت اندونیزیا، در این باره گفت: «ما صفحۀ جدیدی را در روابط اقتصادی با افغانستان بازکردیم و در سال‌های اخیر همواره حجم بازرگانی‌مان با افغانستان روبه افزایش بوده‌است. باید بگویم که اندونیزیا با داشتن بیش‌از ۲۰۰ میلیون جمعیت یک بازار مناسب برای فرآورده‌های افغانستان است.» دیبا خلف، بازرگان، در این باره گفت: «ما در این برنامه آموختیم وقتی‌که ما یک محصول‌مان را صادر می‌کنیم، باید بهترین‌ باشد تا قابل پذیرش کشورهای دیگر باشد.» اندونیزیا از بازارهای جدید برای فرآورده‌های افغانستان است هرچند تاکنون حجم بازرگانی افغانستان با این کشور، بسیار اندک است؛ اما گفته می‌شود که با درنظرداشت نیازمندی‌ها شهروندان اندونیزیا به فرآورده‌های افغانستان، احتمال دارد که درسال‌های آینده میزان صادرات کشور به اندونیزیا به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش یابد.

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد