شناسه خبر:10866

۱۸۹پروژۀ گونه‌گون برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک فهرست‌بندی شده‌اند

  • انداز قلم

5 جوزا 1397 / مسؤولان وزارت مالیه، می‌گویند که ازاین‌میان درحال حاضر ۴۶پروژه در بخش‌های کشاورزی، تولید نیروی برق و صنایع اولیت‌بندی شده‌اند تا روی آن‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مشترک صورت گیرند. وزارت مالیه، از فهرست‌بندی ۱۸۹پروژۀ گونه‌گون برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک بخش خصوصی و دولتی، خبر می‌دهد. مسؤولان وزارت مالیه می‌گویند که ازمیان ۱۸۹پروژه‌های گونه‌گون که برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک بخش خصوصی و دولتی فهرست‌بندی شده‌اند، ۴۶پروژه آماده شده‌اند و قراراست که روی این پروژه‌ها، صدها میلیون دالر سرمایه‌گذاری شوند. عبدالمومن منصور، رییس عمومی مشارکت عامه و خصوصی، در این باره گفت: «پنج‌پروژه این را در جریان همین یک‌ونیم سال به مرحله قرار داد رسانیده‌ایم و قرارداد این پروژه‌ها اخذ شده‌اند که حجم سرمایه‌گذاری همین پنچ‌پروژۀ بالغ به ۳۲۸میلیون‌دالر امریکایی، سرمایه‌گذاری ابتدایی این پنچ پروژه است.» بربنیاد راهکار مشارکت عامه و خصوصی که تجربه موفق برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای روبه توسعه گفته می‌شود، حکومت‌ها و بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری‌های مشترک، زمینه‌ها را برای بهبود سرمایه‌گذاری‌ها در این کشورها فراهم می‌سازد. در همین‌حال، اتاق تجارت و صنایع، هرچند سرمایه‌گذاری‌های مشترک دولت و بخش خصوصی را به‌سود کشور می‌دانند، اما می‌گویند که در این بخش باید سهولت‌های بیشتری ایجاد شوند. صیام پسرلی، سخن‌گوی اتاق تجارت، در این باره گفت: «قانون مشارکت عامه و خصوصی یک قانون خوبی است، ولی باید برای تطبیق‌اش بسترسازی و اعتمادسازی شود. مشکلاتی‌که وجود دارد مانند نبود امنیت، فساد اداری باید مبارزه صورت گیرد. امنیت تأمین شود تا ما بتوانیم به اساس همین قانون در افغانستان سرمایه‌گذاری کنیم.»  عملی‌شدن راهکار سرمایه‌گذاری‌های مشترک دولت و بخش خصوصی، یکی‌از تجارب موفق برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در کشور است. هرچند عملی‌شدن این راهکار، تجربه تازه در کشور است؛ اما بربنیاد آمارهای وزارت مالیه، تاکنون با آغاز پنج‌پروژه در این بخش، بیش‌از ۳۰۰میلیون‌دالر در پروژه‌های گونه‌گون مشترک سرمایه‌گذاری شده‌اند.

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد