شناسه خبر:10914

بانک جهانی ۳۵۰میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

  • انداز قلم

9 اسد 1397 / از ۳۵۰میلیون دالر کمک‌های تازۀ بانک جهانی به افغانستان، در بخش‌های اصلاحات در محیط کار، بازرگانی و مدیریت زمین در بخش انرژی و رُشد اقتصاد کوچک در کشور هزینه خواهند شد. بانک جهانی، ۳۵۰ میلیون دالر در بخش مدیریت مالی و پشتیبانی از بخش خصوصی در افغانستان کمک می‌کند. تفاهم‌نامۀ این کمک، روز دوشنبه (۸ اسد) میان وزارت مالیه و بانک جهانی امضا شد. بربنیاد این تفاهم‎‌نامه، بانک جهانی، برای تقویت سرمایه گذای‌های بخش خصوصی و بهبود اقتصاد کوچک در کشور، وزارت مالیه را کمک خواهد کرد. همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که با هزینه کردن این کمک‌ها درآمدهای ملی افزایش خواهند یافت و با ایجاد جای کار، ناداری در کشور کاهش خواهد یافت: «این پول از راه بودجه ملی و بربنیاد اولویت های برنامه های حکومت هزینه خواهند شد. ما بر شفافیت هزینه کمک ها به ویژه کمک های جامعه جهانی از راه بودجه حکومت تأکید داریم.» از سویی هم، ریس بانک جهانی در کابل می‌گوید که  احتمال دارد سال آینده به علت انتخابات پیش رو و خشک سالی‌ها در کشور، رُشد اقتصادی کاهش یابد. شوب هم چودری، افزود: «شاید رُشد اقتصادی سال آینده نسبت به سال گذشته آن، کمتر باشد و آن‌هم به علت اوضاع امنیتی چالش برانگیز، خشک سالی کنونی و ابهامی که با انتخابات پیش رو همراه است.» بانک جهانی، از مهم‌ترین کمک کننده‌ها برای افغانستان است که تا کنون میلیاردها دالر در پروژه های گوناگون به افغانستان کمک کرده است. مسؤولان وزارت مالیه، می‌گویند که بیشترین کمک های این بانک از راه بودجه ملی هزینه می‌شوند.

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد