شناسه خبر:10954

کنترول تناژ موترهای باربری الکترونیک می‌شود

  • انداز قلم

3 میزان 1397 / وزارت فواید عامه طرحی را تدوین کرده است که بر اساس آن، سیستم کنترول تناژ موترهای باربری، الکترونیک می‌شود. انجنیر عبدالرحمان صلاحی، معین حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که این وزارت، در تلاش است که سیستم‌های کنترول تناژ در این کشور، با معیارهای بین‌المللی برابر گردد. او گفت که طرزالعمل مؤقت برای تطبیق امور کاری ترازوهای سیار ساخته شده؛ ولی دیدگاه وسیع آینده در آن وجود دارد. انجنیر صلاحی افزود: "دیدگاه آینده ما برای سرک‌ها، سیستم دیجیتال‌سازی ترازوهای ما است، یکی از اهداف کاری ما که در آنجا ما می‌خواهیم تمام سیستم مدرنی که امروز دنیا کنترول تناژ را توسط سیستم تخنیک و تکنالوژی کرده، ما هم طرح پیشنهادی خود را همراه وزارت مالیه شریک ساختیم، همراه بانک انکشاف آسیایی شریک ساختیم، خوشبختانه ما یک نوع حمایت مالی بانک آسیایی را در این قسمت گرفته ایم". معین حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه در مورد این طرح، جزئیاتی نداد؛ اما گفت که برعلاوۀ کنترول تناژ، جلوگیری از اخاذی و فساد، از دیگر اهداف این طرح است. به گفتۀ وی، تمام معلومات در مورد موترهای باربری به صورت الکترونیک در این سیستم درج می‌شود و کسی نمی‌تواند اخاذی کند. برای کنترول تناژ موترهای باربری، برعلاوۀ ترازوهای ثابت، وزارت فواید عامه ترازوهای سیار را نیز در کابل ایجاد کرده و در تلاش گسترش آن در سایر زون‌ها است. انجنیر صلاحی، گفت: "فعلاً بلخ و هرات در حقیقت شامل پلان اولی مؤقت کنترول سیار ما است و برای ده موقعیت دیگر هم طرح پیشنهادی خود را با وزارت مالیه شریک ساختیم که انشاالله کنترول سیار ما انکشاف پیدا می‌کند و ما می‌توانیم در مسیرها هم کنترول کنیم". این طرح در حالی ساخته شده است که به گفتۀ رانندگان موترهای باربری شاهراه‌های افغانستان، به دلیل بی‌توجهی و ماین‌گذاری‌های مخالفین مسلح وضعیتی مناسب ندارند. یکی از این شاهراه‌ها که مقام‌ها و سکتور خصوصی از آن به عنوان شریان اقتصادی نام می‌برند، شاهراه کابل – کندهار است که تخریب شده است. از سویی هم، بی‌توجهی رانندگان به بار مجاز ۱۲ تُن که حد اکثر بارگیری موترهای باربری در افغانستان تعیین شده است، نیز شاهراه‌ها را تخریب کرده است.

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد