شناسه خبر:10967

کمک ده میلیون دالری جاپان برای عملی‌سازی پروژه‌های آب‌یاری درکشور

  • انداز قلم

8 عقرب 1397 / به گفتۀ سفیر جاپان در کابل، این مقدار پول برای عملی‌سازی پروژه‌ها آب‌یاری معیاری در ولایت‌های کابل، بامیان و کاپیسا هزینه خواهد شد. سفیر جاپان در کابل، خشک‌سالی در افغانستان را فاجعه بار می‌داند و برای مبارزه با خشک‌سالی بر معیاری سازی شیوه‌های آب‌یاری در افغانستان تأکید دارد. متسوجی سوزوکا، امروز در کابل اعلام کرد که کشورش در راستای تحقق این هدف، ده میلیون دالر را به افغانستان کمک می‌کند. به گفتۀ سفیر جاپان در کابل، این مقدار پول برای عملی‌سازی پروژه‌ها آب‌یاری معیاری در ولایت‌های کابل، بامیان و کاپیسا هزینه خواهد شد.  متسوجی سوزوکا در این باره افزود: «به خصوص در پی خشک‌سالی‌های امسال باعث کاهش زیاد محصولات زراعتی در مناطق مختلف شده است. یک حالت فاجعه بار مواد غذایی بوجود آمده است. اما اگر حداکثر استفاده از منابع طبیعی شود، زیان‌ها را به حداقل می‌رساند. این در حالی است که سرپرست وزارت انرژی و آب، می‌گوید که در حال حاضر اثرگذاری شیوه‌های آبیاری در افغانستان پایین‌تر از۳۰ درصد است. محمد گل خُلمی، می‌افزاید: «ضروری است که آب به صورت پایدار مدیریت گردد، از تأمین آب به صورت عدلانه انعطاف پذیر و کافی برای زراعت مولد و بهبود معیشت روستایی، مناطق مورد نظر کابل، کاپیسا و بامیان حمایت صورت گیرد.» جاپان، سومین کمک کنندۀ بزرگ در روند بازسازی افغانستان بوده است. بربنیاد آمارهای سفارت جاپان در کابل، از سال ۲۰۰۱ میلادی به این سو، این کشور در حدود شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر را در بخش‌های گوناگون به افغانستان کمک کرده است.

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد