شناسه خبر:11048

با یک سیستم جدید انترنتی اسناد و معلومات ادارات دولتی مصون خواهد شد

  • انداز قلم

4 دلو 1397 / وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که بر اساس یک سیستم جدید انترنتی اسناد و معلومات ادارات دولتی از دستبرد مصون خواهد شد. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تلاش‌های تازه را برای مصون‌سازی بهتر اسناد و معلومات انترنتی دولتی آغاز کرده‌است. این وزارت می‌گوید که سیستم جدید انترنتی به نام (انترانت) می‌تواند اسناد ادارات دولتی را از دستبرد نگهدارد و همچنان دسترسی به معلومات را میان وزارت‌ها و ادارات دولتی آسان سازد.​ سایر زلاند سخنگوی این وزارت گفت: "یکی از اهداف این شبکه این است که در کنار آسانی در شریک ساختن معلومات میان ادارات دولتی، اسناد و معلومات دولتی با استفاده از آن به گونه کامل مصون می‌شود. تمام ادارات دولتی که از انترنت استفاده می‌کنند می‌توانند از این سیستم استفاده کنند و کسی دیگری به آن دسترسی نخواهد داشت." آقای زلاند تأکید کرد که تلاش می‌شود تا میان ادارات دولتی کاربرد انترنت افزایش یابد و سیستم حکومتداری الکترونیکی در همه وزارت‌ها و ادارات ترویج گردد. از کاربرد سیستم جدید انترنتی "انترانت" در حالی سخن زده می‌شود که همواره از عدم مصونیت کامل اسناد و معلومات انترنتی دولتی در کشور سخن زده شده است. شورای ملی نیز از این ناحیه بعضاً ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواسته که نگذارد اسناد دولتی در انترنت مورد دستبرد افراد به ویژه شبکه‌های بیرونی قرار گیرد. غلام فاروق مجروح یک عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه نیز با اشاره به این موضوع می‌گوید که اگر این سیستم جدید انترنتی مصونیت اسناد و معلومات دولتی را تضمین کند این اقدام به گفته وی قابل قدر است. آقای مجروح افزود: "از این اقدام و ایجاد سیستم جدید که جلوگیری کند از دستبرد، حریق و از مفقود شدن اسناد دولتی و مجهز و محفوظ بگرداند ادارات دولتی را بسیار خوب است، امیدوار هستیم که وزارت مخابرات در این اقدام موفق باشد." وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که در حال حاضر ۷ وزارت و اداره دولتی شامل سیستم مصون انترنتی انترانت شده و در سال ۱۳۹۸ دیگر ادارات دولتی نیز به این سیستم وصل خواهند شد.

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد