شناسه خبر:11120

مجوز «محیط زیستی» برای ساخت پروژه تاپی اعطا شد

  • انداز قلم

25 دلو 1397 / اداره ملی حفاظت محیط زیست مجوز «محیط زیستی» برای ساخت، بهره‌برداری و حفظ و مراقبت پروژه «تاپی» را به شرکت «پایپ‌لاین تاپی لیمتد» اعطا کرد. شاه زمان میوندی، رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست، روز پنج‌شنبه ۲۵ دلو، در یک نشست خبری گفت که این مجوز را پس از ارزیابی گزارش «اثرات محیط زیستی و اجتماعی پروژه تاپی» که از سوی شرکت «پایپ‌لاین تاپی لیمتد» تهیه شده بود، به این شرکت اعطا می‌کند. به گفته آقای میوندی، این گزارش مطابق قانون محیط زیست و مقرره مربوط از سوی اداره ملی حفاظت محیط زیست ارزیابی و مورد تأیید قرار گرفته است. در همین حال، اجمل احمدی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، در این نشست خبری گفت که حکومت افغانستان از اجرای پروژه تاپی در مطابقت با معیارهای بین‌المللی، به شمول معیارهای محیط زیستی، حمایت می‌کند. او هم‌چنان افزود که سروی ساحات آلوده با مواد منفجر ناشده، اثرات اجتماعی و محیط زیستی، برنامه استملاک زمین و سروی جیوتخنیکی و توپوگرافیکی پروژه تاپی در افغانستان تکمیل شده است. محمدمیرات امانوف، مدیر عامل شرکت «پایپ‌لاین تاپی لیمتد»، هنگام به دست آوردن مجوز محیط زیستی برای ساخت پروژه تاپی، تأکید کرد که توجه به نیازهای ایمنی و محیط زیستی یک پروژه، یک کار بسیار مهم در اجرای آن پروژه است. او گفت که تلاش شده است تا معیارهای حفاظتی و محیط زیستی پروژه تاپی با معیارهای بانک انکشاف آسیایی، بانک جهانی و شرکت مالی بین‌المللی (IFC) مطابقت داشته باشد. آقای امانوف گفت که با تطبیق پروژه تاپی سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و سپس هند انتقال خواهد شد. کار اجرای پروژه تاپی در سال ۲۰۱۶ به صورت رسمی آغاز شد. احتمال می‌رود تا سال ۲۰۲۰ روند گازرسانی از طریق این پروژه آغاز شود.

مصاحبه

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد