شناسه خبر:10590

فاجعه اقلیمی بزرگی زمین را تهدید می کند

  • انداز قلم

17 دلو 1396 / دانشمندان جیولوجی امریکا وقوع یک فاجعه بزرگ در روی زمین را در رابطه به گرم شدن اقلیم جهان، پیشگویی نموده اند. دانشمندان مطالعات زمین شناسی ایالات متحده دریافتند که در نتیجه سردی هوا در نیمکره شمالی زمین به میزان 793 میلیون کیلوگرام سیماب انباشته شده است. ذوب شدن یخ ها در نتیجه گرم شدن اقلیم جهانی میتواند منجر به انتشار این فلز سمی در محیط زیست و فاجعه بزرگ برای محیط زیست جهانی شود. یخبندان های دایمی حاوی سیمابی است که از مواد عضوی زمین در خاک متصل می شود. در نتیجه، ذرات خاک به یخ فرو می ریزند. محققان 13 نمونه یخ را از سال 2004 تا 2012 در آلاسکا جمع آوری کردند. داده های به دست آمده با نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل 11 هزار نمونه خاک های "تاندرا — قطب شمال "در سراسر جهان مقایسه شد. معلوم شد که در مناطق یخبندان های دایمی 10 برابر بیشتر سیماب طبیعی در مقایسه با مناطقی که این ماده نتیجه فعالیت های انسان شناسی در 30 سال گذشته به محیط زیست منتقل شده است ، بیشتر می باشد. مقدار زیادی از فلز که هنگام ذوب یخ آزاد می شود به متیل کاربن تبدیل میشود. ماده مذکوریک ترکیب سمی است که در بدن ارگانیزم های زنده تجمع نموده وباعث اختلالات شدید، از جمله آسیب به سیستم مرکزی اعصاب می شود.

علمی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد