شناسه خبر:11112

آیا می‌دانید که قطب شمال در کجاست؟

  • انداز قلم

18 دلو 1397 / شمالی که قطب نمای شما به آن اشاره می‌کند ثابت نیست و با حرکت زمان به اساس تغییر در قوه مقناظیسی در محور زمین تغییر می‌کند. این قطب اولین بار در سال ۱۸۳۱ در آرکتیک کانادا اندازه شد. از آنوقت تا حال این قطب ۲۳۰۰ کیلومتر به سمت سایبیریای روسیه حرکت کرده است. اداره اقیانوسی و اتمسفیری امریکا و اداره سروی جغرافی بریتانیا هر پنج سال موقعیت قطب شمال مقناطیسی را تجدید می‌کنند. اما این تجدید زودتر صورت گرفت، زیرا حرکت این قطب سریع‌تر شده است، در حدود ۵۵ کیلو متر هر سال، در حالیکه در سال ۲۰۰۰ تغییر آن ۱۵ کیلو متر بود. اگر محل این قطب دقیق نشانی نشود می‌تواند عواقب مصیبت‌بار داشته باشد. بیایید از تیلیفون‌های هوشمند شروع کنیم. آن‌ها از اندازه‌های قطب مقناطیسی و گرافیکی زمین استفاده می‌کنند تا محل موقعیت خود را پیدا کنند. آن‌ها از اندازه‌های قطب مقناطیسی و گرافیکی زمین استفاده می‌کنند تا محل موقعیت خود را پیدا کنند. تفاوت بین شمال جغرافیایی و مقناطیسی در بریتانیا بسیار کم است شاید بیشتر از دو درجه باشد، اما در برازیل خیلی بزرگتر است بیشتر از ۲۰ درجه استفاده کننده‌گان تیلیفون در این مناطق اگر نرم افزار تیلیفون‌هایشان با سرعت این تغییر را حس نکنند شاید خود را گم کنند. رن وی‌ها یا خطوط پرواز میدان‌های هوایی نظر به درجه تفاوت آن‌ها از قطب مقناطیسی نام‌گذاری می‌شود. به طور مثل میدان طیاره فیر بانک الاسکا نام رن وی یا خط پرواز خود را در سال ۲۰۰۹ از «1L19R» بـــــــه «2L20R» تبدیل کرد. و قوای نظامی امریکا همچنان برای ناوی گیشن یا ردیابی و پرتاب پراشوت از قطب مقناطیسی شمال استفاده می‌کنند. از این رو دانستن دقیق اینکه قطب شمال مقناطیسی در کجا است، شاید بسیار مهم باشد.

علمی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد