شناسه خبر:11552

ساخت بزرگترین دانشگاه از سوی دوستم

  • انداز قلم

5 قوس 1398 / عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری 40 هزار متر مربع زمین را که بیش از 15 میلیون دالر ارزش دارد برای ساخت یک دانشگاه در شهر شبرغان اختصاص داده است. آقای دوستم می‌گوید، با ساخت این دانشگاه برای خانواده‌های شهدا و بی‌بضاعت زمینه آموزش فراهم می‌شود. به گفتۀ او، این دانشگاه به همکاری کشور ترکیه ساخته می‌شود. معاون نخست ریاست جمهوری می‌افزاید، خانواده‌های طالبان نیز می‌توانند در این دانشگاه تحصیل کنند. لطف‌الله عزیزی، والی جوزجان می‌گوید، کار ساخت این دانشگاه در بهار سال آینده آغاز خواهد شود. به گفتۀ او، این دانشگاه به منظور فراهم شدن زمینه بهتر آموزش برای جوانان کشور ساخته می‌شود.

علمی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد