شناسه خبر:10201

اگر پاکستان همکارى نکند، خود ما عليه تروريست ها اقدام مى کنيم

  • انداز قلم

6 میزان 1396 / امريکا گفته است که اگر پاکستان همکارى نکند، آنها تروريست ها را بدون همکارى پاکستان از بين خواهند برد. اين اظهارات را اليس ويلز مسوول بخش آسيايى وزارت امور خارجۀ امريکا، طى يک نشست خبرى در واشنگتن ابراز داشت. موصوف که ريکس تيلرسن وزير امور خارجۀ امريکا را در سفر آسيا به ويژه افغانستان، پاکستان و هندوستان همراهى مى کرد، در مورد سفرهاى يادشده، به خبرنگاران معلومات داد. موصوف افزود: "در آسیاى جنوبی، تروريست ها نه تنها که تهديد، بلکه يک حقيقت است، ما بايد حقايق زمينى را در اين راستا درک نماييم. به همۀ ما مشخص است که استراتيژى جديد امريکا در مورد آسياى جنوبى چيست!" اليس ويلز گفت: "اگر پاکستان در موضوع از بين بردن تروريست ها کمک و همکارى نمى کند، ما اراده داريم که بر استراتيژى ديگرى براى از بين بردن تروريست ها کار نماييم." او افزود که وزير امور خارجۀ امريکا در جريان سفر خود به پاکستان، به آنها پيام واضح داد که امريکا تا کدام حد، خواسته هايى داشته و آن را بايد خود عملى کند. موصوف در پاسخ به اين پرسش که مقامات پاکستانى، به خواسته هاى امريکا پاسخ منفى داده اند، گفت: "همچو حرفى گفته نشده است." به گفتۀ او، واشنگتن استراتيژى اعلام شده براى آسياى جنوبى را به تنهايى نيز عملى کرده مى تواند؛ چرا که اين موضوع براى امريکا خيلى مهم است. او افزود: "به پاکستان تصريح کرديم که پاسخ مثبت يا منفى مى خواهيم؛ چرا که امريکا برنامه ها و پاليسى هاى خود را به تنهايى نيز عملى کرده مى تواند." اما خانم اليس ويلز، همچنان گفت که پاکستان يک کشور متحد و مهم در صلح و ثبات است؛ اما پاکستان بايد اقدامات جدى عليه تروريزم در خاک خود انجام دهد. او افزد که افغانستان با ثبات، تا حدى بيشتر به نفع پاکستان است و همين پيام به نخست وزير و لوى درستيز پاکستان رسانده شده است. به گفتۀ موصوف، امريکا اکنون نيز باور دارد که رهبران طالبان و القاعده و خانوادۀ شان، در پاکستان مستقراند.

خارجی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد