شناسه خبر:10250
بزرگترین تولید کنندگان نفت موافقت کرده‌اند میزان سطح تولید فعلی تا پایان سال آینده میلادی تمدید کنند. امسال، اعضای اوپک و روسیه توافق کرده بودند که برای تثبیت قیمت نفت، تا اول بهار آینده، میزان تولید را کاهش دهند.

توافق بزرگترین تولید کنندگان نفت برای حفظ سطح تولید فعلی

  • انداز قلم

10 قوس 1396 / بزرگترین تولید کنندگان نفت موافقت کرده‌اند میزان سطح تولید فعلی تا پایان سال آینده میلادی تمدید کنند. امسال، اعضای اوپک و روسیه توافق کرده بودند که برای تثبیت قیمت نفت، تا اول بهار آینده، میزان تولید را کاهش دهند. درعین حال، آنها ابراز آمادگی کرده‌اند که درصورت تمام شدن مازاد عرضه و پیش از اینکه بازار قیمت را ناگهانی افزایش دهد، سطح تولید را افزایش دهند. کسری ناجی گزارش می‌دهد.

خارجی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد